Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Dociekamy, odkrywamy, czyli kilka refleksji o konferencji

03.11.2021

               Konferencja  „Uczenie się przez dociekanie, odkrywanie i rozwiązywanie problemów – czyli o nowoczesnych metodach nauczania”, która odbyła się 28 października 2021 na platformie Teams, była drugą częścią cyklu poświęconego eksperymentom i doświadczeniom wykorzystywanym w procesie edukacyjnym.

Pierwsza część  odbyła się dwa lata temu jeszcze w warunkach stacjonarnych i obiecaliśmy wówczas uczestnikom, że drugą poświęcimy dobrym praktykom stosowania metod badawczych w dydaktyce nauczania przedmiotów przyrodniczych. Jednak po doświadczeniach pandemicznych oraz śledząc zmagania naukowców, aby uchronić ludzi przed skutkami wirusa Sarscov 19, zmieniliśmy nieco pierwotną koncepcję, kierując swoją uwagę na badania naukowe i ich wiarygodność. Część treści zawartych w wystąpieniach prelegentów miała  dać przyczynek do dyskusji na temat tego, czy szkoła kształtuje poprzez swoje działania odpowiednie postawy wobec wiedzy naukowej, czy buduje zaufanie do wyników badań naukowych? Dlaczego do świadomości społecznej przebija się  fałszywa wiedza, a naukowa wiedza nie? Jak  zmienić ten stan rzeczy? Chcielibyśmy, aby uczniowie od najmłodszych lat – poprzez własne doświadczenia w eksperymentowaniu - nabrali zaufania do wyników badań prowadzonych przez  naukowców.

            W związku ze zmienioną koncepcją konferencji, oprócz dobrych praktyk, znalazły się w niej następujące wykłady:

Jak powstaje wiedza? dr. Pawła Boguszewskiego, neurobiologa, kierownika Pracowni Metod Behawioralnych w Instytucie Biologii Stosowanej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.Dowiedzieliśmy się, ile trudu trzeba, aby powstała wiedza naukowa i jak bywa ona mało znacząca w odbiorze społecznym.
- Jak uczyć, aby nauczyć? naszego kolegi dr. Krzysztofa Rochowicza z wykształcenia i pasji  astrofizyka, z zawodu i misji – niestrudzonego propagatora aktywnych metod  nauczania wspomaganych cyfrowymi pomiarami. Wystąpienie oparte było na wiedzy z zakresu neurobiologii i neurodydaktyki. Prelegent starał się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, np. czym jest uczenie się?, jak uczy się nasz mózg? i na najważniejsze  pytanie wykładu, czyli jak uczyć, aby nauczyć?

Kolejna część konferencji poświęcona była dobrym praktykom we wprowadzaniu metod badawczych do nauczania przedmiotów przyrodniczych poprzez realizację projektu „Klub Młodego Odkrywcy”, który  przedstawiła Zuzanna Michalska, koordynatorka KMO pracująca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ciekawe metody badawcze omówił Aleksander Jasiak koordynator projektów z ramienia Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej ESERO.

O dużym zainteresowaniu nauczycieli tematyką konferencji świadczy fakt, że pomimo późnej pory i kolejnych godzin przy komputerze wzięło w niej udział ponad 80 nauczycieli z różnych części województwa kujawsko-pomorskiego. Również wyniki ewaluacji  świadczą o tym, że konferencja została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko nauczycielskie. 90% uczestników dało jej ocenę bardzo dobrą. Myślimy więc o kolejnych spotkaniach, których tematyka dotyczyć będzie przede wszystkim realizacji priorytetów polityki oświatowej państwa lub strategii województwa. 

Konferencję przygotował zespół pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w składzie: Barbara Iwanowska, dr Krzysztof Rochowicz i Małgorzata Trzeciak.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Kosmiczny statek: Ziemia
09.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...