Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Działamy w dużych projektach

02.12.2021

Od początku roku szkolnego, poza prowadzeniem szkoleń z naszej oferty, angażujemy się w większe projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, a nawet o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka zaproponowanych przez nas szkoleń realizuje priorytety Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 dotyczące korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, a także uwzględniania zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów (priorytet 4) oraz rozwoju umiejętności zawodowych (priorytet 5).

Braliśmy udział w:

  • Zostań Omnibusem II (projekt finansowany ze środków UE),
  • CodeWeek 2021 – Europejskim Tygodniu Kodowania (projekt o zasięgu międzynarodowym), 
  • Wspólnie do sukcesu - edukacja szansą na rozwój (projekt finansowany ze środków UE),
  • Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego (projekt finansowany ze środków UE).

Szkolenia, które zrealizowaliśmy w ramach tych projektów dotyczyły:

  • wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
  • procesu indywidualizacji pracy z uczniem,
  • korzystania z nowych technologii (TIK),
  • robotyki i programowania.

Zajęcia prowadzili Agnieszka Przybyszewska, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Krzysztof Rochowicz, Barbara Iwanowska, Małgorzata Pawłowskai Eliza Sokołowska.

Udział w dużych projektach to działania, o których mówimy z satysfakcją, chociaż najbardziej zgadzamy się z tymi słowami: „Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze powiedziane” (Benjamin Franklin).

Ostatnie aktualności
Czas osobistych decyzji
27.01.2023 czytaj...
Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole / Konsultacje dot. metody projektu
24.01.2023 czytaj...
Konsultacje dotyczące pracy metodą projektu i metody WebQuest
23.01.2023 czytaj...
Dzień Bezpiecznego Internetu – 7.02.2023
18.01.2023 czytaj...
W „UczMy” czekamy na Wasze teksty!
14.01.2023 czytaj...