Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Przez cały rok z KPCEN Toruń

05.01.2022

Kilka prowadzonych przez nas form doskonalenia pozwala nam towarzyszyć nauczycielom w ich rozwoju przez cały rok szkolny 2021/2022:

  • Akademia zarządzania – seminaria organizowane przez Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN w Toruniu dla kadry kierującej przedszkolami, szkołami i placówkami edukacyjnymi w naszym regionie. W tym roku szkolnym tematami wiodącymi są zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz dobrostan dyrektora i nauczyciela. Do tej pory odbyły się po dwa spotkania w Toruniu i Brodnicy, kolejne zaplanowane jest na luty. W Akademii zarządzania uczestniczy 84 dyrektorów;
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – to forma dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych. Organizuje ją Sławomir Żebrowski, a prowadzącymi zajęcia są nasi konsultanci i zaproszeni specjaliści. Tematyka spotkań obejmuje przywództwo edukacyjne w szkole, przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego, politykę oświatową – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym oraz zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • Akademia trenera wspomagania – kierowana przez Agnieszkę Przybyszewską, wicedyrektor KPCEN w Toruniu, umożliwia nauczycielom rozwój ich umiejętności w zakresie wspomagania pracy szkoły. Wymiana doświadczeń co do stosowania ciekawych metod pracy jest dużą inspiracją dla uczestniczek tej formy doskonalenia;
  • Sieci współpracy i samokształcenia to kolejna okazja do cyklicznych spotkań nauczycieli z konsultantami KPCEN w Toruniu i specjalistami z wybranych dziedzin. W roku szkolnym 2021/2022 nasi konsultanci i doradcy metodyczni organizują 14 sieci współpracy.

„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć” (Burrhus Frederic Skinner).  Z satysfakcją obserwujemy zaangażowanie i rozwój nauczycieli korzystających z naszej oferty i doceniamy wytrwałość tych, którzy biorą udział w formach doskonalenia trwających cały rok szkolny.

Ostatnie aktualności
Czas osobistych decyzji
27.01.2023 czytaj...
Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole / Konsultacje dot. metody projektu
24.01.2023 czytaj...
Konsultacje dotyczące pracy metodą projektu i metody WebQuest
23.01.2023 czytaj...
Dzień Bezpiecznego Internetu – 7.02.2023
18.01.2023 czytaj...
W „UczMy” czekamy na Wasze teksty!
14.01.2023 czytaj...