Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Cel – dobrze zdany egzamin

17.02.2022

Wspieramy merytorycznie nauczycieli przygotowujących swoich uczniów do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.Proponowana przez nas oferta realizuje priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022: Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminu zewnętrznego.

Podczas ostatniego seminarium Akademii zarządzania, organizowanej dla dyrektorów placówek oświatowych przez Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN, z tematem „Jak poprawić efekty kształcenia? O potrzebie diagnozowania osiągnięć ucznia, klasy i szkoły” wystąpił Krzysztof Bylicki, dyrektor toruńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Zaznaczył w swoim wystąpieniu, że pełna diagnoza opiera się na gruntownej analizie danych z wyników egzaminów zewnętrznych – jest ona punktem wyjścia do opracowania programu poprawy efektywności kształcenia. Dopiero dysponowanie pełnymi danymi pozwala określić zakres treści programu naprawczego, obejmującego działania dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Pomagamy szkołom wyciągnąć wnioski z wyników egzaminów podczas szkoleń rad pedagogicznych, by nauczyciele byli gotowi do pracy nad polepszeniem wyników egzaminów w bieżącym roku szkolnym:

•          Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

•          Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami

•          Wskazówki do pracy na podstawie wniosków z egzaminu ósmoklasisty dla edukacji wczesnoszkolnej

 

Analizujemy z nauczycielami wyniki w poprzednich latach, studiujemy przykładowe zadania i omawiamy najczęściej spotykane u uczniów trudności, podajemy wskazówki metodyczne do dalszej pracy.

Kompleksowo przygotowana kadra to solidnie przygotowani do egzaminu uczniowie. W naszej ofercie uwzględniliśmy szkolenia dotyczące wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym. Omówione na nich zostały wymagania wg aktualnego rozporządzenia MEiN, praktyczne aspekty zmian na przykładzie zadań z arkuszy egzaminacyjnych:

Nasza oferta doskonalenia w zakresie egzaminów zewnętrznych ma jeden cel: osiągnięcie przez uczniów wysokiego wyniku zdawalności na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...
Funkcjonujemy w różnych obszarach
08.07.2022 czytaj...