Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Podsumowanie VIII edycji projektu Toruński Urząd dla Młodzieży

27.04.2022

Ósma edycja projektu Toruński Urząd dla Młodzieży za nami. Nauczyciele i uczniowie odebrali podziękowania i dyplomy za zaangażowanie w realizację VIII edycji projektu Toruński Urząd dla Młodzieży podczas gali podsumowującej 26 kwietnia 2022 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II  w Toruniu.

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, przywitał zebranych gości, wśród których byli obecni: Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Paweł Gulewski, zastępca prezydenta Torunia, Andrzej Drozdowski, starszy inspektor Departamentu Edukacji i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Miasta Torunia oraz uczniowie i nauczyciele toruńskich szkół.

Konkurs skierowany do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z Torunia był objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Marcina Czyżniewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.

Dyplomy i nagrody uczniom wręczyli uroczyście Paweł Gulewski, zastępca prezydenta Torunia oraz Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu. Dyplomy dla szkół i podziękowania dla nauczycieli wręczyli Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu. Podziękowania za pomoc w realizacji projektu dla przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia zostały wręczone przez Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN w Toruniu oraz Andrzeja Drozdowskiego z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Nagrody dla uczniów i opiekunów ufundowali: KPCEN w Toruniu, Urząd Miasta Torunia (Wydział Promocji), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Podczas uroczystej gali w Centrum Dialogu organizatorzy konkursu postanowili uhonorować cztery zespoły, przyznając nagrody za pierwsze, dwa drugie i trzecie miejsce. Paweł Gulewski, zastępca prezydenta Miasta Torunia gratulował nagrodzonym uczniom i nauczycielom.

 

Laureaci

 

I miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, Kwalifikacja wojskowa, opiekun Anna Baczis-Macikowska, 3 uczniów;

 

II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu im. Królowej Jadwigi, Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, opiekun Anna Dereszewska, 3 uczniów;

 

II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu im. Królowej Jadwigi, Wniosek o wydanie dowodu osobistego – kiedy papierowy a kiedy elektroniczny?, opiekun Anna Dereszewska, 4 uczniów;

 

III miejsce – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Technikum nr 9, Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, opiekun Bartłomiej Wróblewski, 3 uczniów.

                                                                                                                              

Młodzież wysłuchała wykładu Budżet obywatelski, który przedstawiła uczniom i nauczycielom Magdalena Kamińska z Wydziału  Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. Następnie cztery nagrodzone zespoły uczniowskie dokonały uroczystej prezentacji swoich projektów edukacyjnych, które wyróżniały się pomysłowością, wielością podjętych działań oraz olbrzymim zaangażowaniem uczniów i nauczycieli. Nadesłane prace przedstawiają wysoki poziom merytoryczny i oryginalną, atrakcyjną formę prezentacji. Tematy niektórych projektów  przybliżyły mieszkańcom Torunia tematy e-administracji poprzez zaprezentowanie efektywnego sposobu załatwienia sprawy w jednostce administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W czasie realizacji projektu uczniowie pogłębili wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dowiedzieli się, gdzie mieszczą się niektóre wydziały Urzędu Miasta Torunia, znają ich adresy, zapoznali się z pracą 4 wydziałów: Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Ochrony Ludności, Wydziału Architektury i Budownictwa i Wydziału Obsługi Mieszkańców. W realizacji projektu edukacyjnego zastosowano: mini wykład, pracę z tekstem, pracę w grupach lub parach, wypełnianie formularzy, rozmowę nauczającą.

Projekt został zrealizowany przy współudziale Urzędu Miasta Torunia. Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału uczniów i młodzieży w życiu publicznym, rozwój postaw obywatelskich, inwestycja w młode pokolenie poprzez budowanie kapitału społecznego oraz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Za organizację konkursu z ramienia KPCEN w Toruniu odpowiedzialne były Zofia Spalińska i Małgorzata Trzeciak.

 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

 

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...