Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Funkcjonujemy w różnych obszarach

08.07.2022
  • Akademia trenera wspomagania

W tym roku szkolnym w ramach seminarium Akademia trenera wspomagania brały udział trenerki z Brodnicy i Rypina – w tych miastach KPCEN w Toruniu wspiera procesowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych. Działanie to ma na celu pomoc placówce w efektywnej realizacji wyzwań w obszarach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie rozpoznania jej potrzeb rozwojowych. Uczestnikom seminarium oferujemy wparcie, konsultacje, spotkania szkoleniowe oraz wymianę doświadczeń. W tym roku poszerzaliśmy wiedzę i umiejętności z obszaru efektywnego nauczania i uczenia się – przykładowe tematy: tworzenie notatek graficznych, język komunikatu elektronicznego, obserwacja wpierająca. Akademię trenera wspomagania organizuje i sprawuje nad nią merytoryczną opiekę Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu.

  • Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

W czerwcu po raz trzeci w tym roku szkolnym odbył się Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. Podczas wszystkich tegorocznych edycji kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku zdobyło 18 osób. Program kursu kwalifikacyjnego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) i obejmuje planowanie pracy wychowawczej, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, organizację pracy kierownika wypoczynku z kadrą oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego, prowadzenie dokumentacji wypoczynku. Kurs kwalifikacyjny organizuje Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, a zajęcia prowadzą Małgorzata Trzeciak i Karol Wojtczak, ratownik medyczny koordynujący w SRM Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

  • Prezentacja narzędzi wykorzystywanych przez doradców zawodowych Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku – wyjazd studyjny

Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, w tym roku szkolnym dla grupy nauczycieli, doradców zawodowych i konsultantów z KPCEN w Toruniu zorganizowaliśmy 20 maja wyjazd studyjny do Centrum Rozwoju Talentów, jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. To nowoczesny punkt doradczo-coachingowy, pierwszy w Polsce ośrodek świadczący usługi z zakresu diagnostyki talentów, z którego usług korzystają mieszkańcy Gdańska i okolic, a także innych miast z Polski i klienci zagraniczni.

W ramach CRT funkcjonują 3 strefy: Akademia Kariery (wsparcie przy realizacji celów zawodowych, diagnostyka potencjału i wskazówki, jak budować swoją karierę), Strefa Rozwoju Osobistego (tajniki kluczowych procesów związanych z rynkiem pracy i biznesem, kreowanie wizerunku, proces rekrutacji), Młodzieżowa Kraina Talentów (wskazówki, jaką szkołę wybrać i zawód, które umiejętności są poszukiwane przez pracodawców).

Poznaliśmy narzędzia wykorzystywane przez doradców zawodowych CRT: Poker Osobowościowy, piramidę i koła wartości, Karty Archetypów Marki Gabrieli Borowczyk, sprawdziliśmy ciekawe gry: Symbole, Wspólną walutę, Webmastera, Sequencer: Tabletop.  Za organizację wyjazdu studyjnego odpowiadała Dorota Andrzejewska.

  • Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych

Zorganizowaliśmy14 czerwca 2022 r. galę podsumowującą Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. W skład kapituły konkursowej, której przewodniczył Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, weszli przedstawiciele toruńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz KPCEN-ów z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka. Za zespół ds. Festiwalu odpowiedzialna była Anna Piątek. Festiwal upowszechnia i promuje zalety pracy metodą projektu.

  • Toruński  Urząd dla Młodzieży

Za nami również VIII edycja projektu Toruński Urząd dla Młodzieży, konkursu skierowanego do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z Torunia i objętego patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Przewodniczącego Rady Miasta Torunia, zrealizowanego przy współudziale Urzędu Miasta Torunia. Celem tego projektu jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym, rozwój postaw obywatelskich, inwestycja w młode pokolenie poprzez budowanie kapitału społecznego oraz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Za organizację konkursu z ramienia KPCEN w Toruniu odpowiedzialne były Zofia Spalińska i Małgorzata Trzeciak.

  • Mój Ojciec – dobrze być razem

23 czerwca 2022 r. w Światowym Dniu Ojca odbyło się wręczenie nagród w konkursie na pracę pisemną pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014–2022. Uroczystość zaszczycił Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. W komisji oceniającej prace nadesłane przez uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa znalazła się kolejny już raz Ewa Kondrat.

 

  • Konkurs recytatorski w Czernikowie

Danuta Potręć przewodniczyła 23 kwietnia 2022 r. jury konkursu recytatorskiego „Znów wędrujemy ciepłym krajem” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Czernikowie, dotyczącego poezji K. K. Baczyńskiego. Uczestniczyli w nim uczniowie z 11 szkół.

Ostatnie aktualności
CodeWeek 2023 z KPCEN-em
26.09.2023 czytaj...
Zapraszamy na bezpłatną wojewódzką konferencję
25.09.2023 czytaj...
Konkurs „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”
12.09.2023 czytaj...
Pierwszy w naszym województwie krajowy certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie
08.09.2023 czytaj...
Napisz do „ UczMy”! Nowe tematy przewodnie
08.09.2023 czytaj...