Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Spotkanie redakcji „UczMy”

09.07.2022

Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiczną, spotkali się członkowie redakcji „UczMy”. Zebranie redakcji odbyło się 28 kwietnia 2022 r. w KPCEN w Bydgoszczy, obecny był na nim również Michał Babiarz, koordynator ds. „UczMy” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„UczMy” to dwumiesięcznik, który wychodzi nieprzerwanie od 2013 r., w ciągu roku ukazuje się 5 numerów. W czasie lockdownów redakcja „UczMy” organizowała spotkania zdalne.

Podczas kwietniowego zebrania wybrano temat przewodni do numeru na listopad/grudzień: „Kompetencje międzykulturowe”. Tematy następnych numerów redakcja ustali we wrześniu.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...
Funkcjonujemy w różnych obszarach
08.07.2022 czytaj...