Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Toruński Urząd dla Młodzieży – VI edycja

01.10.2019

Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z Torunia do udziału w VI edycji projektu edukacyjnego realizowanym przez KPCEN w Toruniu z Urzędem Miasta Torunia. Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:

1. Nauczyciel omawia zasady projektu edukacyjnego na lekcji.

2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą Wydziałów: Spraw Administracyjnych, Ewidencji i Rejestracji, Środowiska i Zieleni, Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Ludności, Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Torunia biorących udział w projekcie, a potem pokazać wyniki swojej pracy, np. w postaci prezentacji multimedialnej, filmu, pokazu zdjęć itp.

3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Czas na wykonanie projektu dla uczniów to trzy tygodnie. Projekt ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć 3–4 osoby.

Zadaniem szkoły jest wysłanie zgłoszenia udziału w projekcie do 25 października 2019 r. do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na adres: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl

Karta zgłoszenia do projektu

Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się w terminie do 30 marca 2019 r.

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu, tel. 881 93 33 55.

Ostatnie aktualności
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – konkurs i konferencja
05.12.2022 czytaj...
Matura 2023 ze wsparciem KPCEN w Toruniu
02.12.2022 czytaj...
Dzień wzruszeń i wspomnień
29.11.2022 czytaj...
Dołącz do II edycji programu „Re@lnie odpowiedzialni”
22.11.2022 czytaj...
Jak ważna jest „Profilaktyka, która onkologii dotyka”? Relacja z konferencji
21.11.2022 czytaj...