Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Podsumowania i nowe otwarcie

01.09.2022

31 sierpnia 2022 r. na zebraniu plenarnym dyrektor KPCEN w Toruniu Sławomir Żebrowski przedstawił sprawozdanie z działalności placówki w roku szkolnym 2021/2022.

Podczas zebrania obecni byli wszyscy pracownicy i zaproszeni goście: Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorska wicekurator oświaty, Dorota Rama, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Wiesława Mielcarek, sekretarz toruńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu NSZZ „Solidarność”.

Początek zebrania poświęcony został konsultantkom udającym się na emeryturę – za owocne lata pracy dziękowaliśmy Małgorzacie Kaczmarek i Annie Piątek. Doradcy metodyczni złożyli podziękowania Annie Piątek za życzliwość i wsparcie w ich pracy z nauczycielami.

Prezentując nasze ubiegłoroczne działania dyrektor Sławomir Żebrowski wspomniał m.in. o liczbie przeszkolonych nauczycieli – w tym roku prawie 7 tysięcy – to więcej niż w roku poprzedzającym okres pandemii. Pełne podsumowanie liczbowe:

• 326 zrealizowanych form doskonalenia – przeszkolonych 6935 nauczycieli;

• 175 szkoleń rad pedagogicznych – 4165 nauczycieli;

• 7 konferencji – 446 nauczycieli;

• 51 szkoleń – 1223 nauczycieli;

• 3 seminaria – 92 nauczycieli;

• 34 kursów doskonalących – 350 nauczycieli;

• jeden kurs kwalifikacyjny – 13 nauczycieli;

• 18 sieci współpracy i samokształcenia – 260 nauczycieli;

• 35 innych form – 396 nauczycieli przeszkolonych.

 

Znaczną część szkoleń (199 form) przeprowadziliśmy online, korzystając z 6 platform, w których wzięło udział 4502 nauczycieli.

Istotną częścią naszych działań jest podejmowana współpraca – z Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu, Wojewódzkim Urzędem Pracy, szkołami miasta Brodnica oraz szkołami miasta Rypin, Szkołą Podstawową w Czernikowie.

Przekazując wiedzę innym nie zapominamy o własnym doskonaleniu – nasz zespół brał udział w wielu szkoleniach prowadzonych stacjonarnie i online.

Po podsumowaniu dokonań w minionym roku szkolnym dyrektor wspomniał o wyzwaniach, które nas czekają, w myśl słów, które wypowiedział Ray Kroc: „Cały czas szukaj nowych celów. Nawet jeśli jesteś już bogaty, nawet gdy masz ustabilizowaną firmę. Wciąż pytaj, patrz, szukaj, główkuj, co jeszcze innego można zrobić. To znakomicie wpływa na twoją psychikę, ale także zabezpiecza przed nagłą katastrofą”.

Domknięciem zebrania były wystąpienia zaproszonych gości. Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorska wicekurator oświaty zwróciła uwagę na współpracę z KPCEN w Toruniu, mówiła m.in. o swoim wystąpieniu na organizowanej przez nas konferencji na temat ważny dla niej – oceniania kształtującego, podkreśliła odpowiedzialną rolę dyrektora w prowadzeniu placówki i życzyła kolejnych pozytywnych podsumowań w nadchodzących latach.

Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu NSZZ „Solidarność” docenił, że zespół pracowników KPCEN w Toruniu czerpie naukę ze swoich doświadczeń i efektywnie planuje swoje działania patrząc w przyszłość, a ponadto nie zapomina wspólnej integracji.

Słowa naszych gości współgrały z sloganem, który podkreśla wartości ważne dla naszego zespołu: „KPCEN w Toruniu to solidność, wsparcie, przyszłość”.

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...