Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Jesienna oferta - priorytety MEiN i KO na szkoleniach rad pedagogicznych

23.09.2022

Dyrektorze, już jesienią zrealizuj priorytety Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zamawiając nasze szkolenia rad pedagogicznych. Możemy również opracować szkolenia na zamówienie wspierające rozwój szkoły w każdym zakresie.

 Priorytety Ministerstwa Edukacji i Nauki

w roku szkolnym 2022/2023

 

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 • Jak aktywnie uczyć logicznego myślenia i działania – wskazówki metodyczne  do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 • W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela - jak pokonać stres i wypalenie zawodowe (stacjonarnie i zdalnie)

Zapisz się

 • Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu

Zapisz się

 • Jak mieć w rodzicu sprzymierzeńca – kultura współpracy

      Zapisz się

 • Nauczyciel–rodzic–uczeń. Jak można wzajemnie się wspierać w procesie edukacji i wychowania 

Zapisz się

 • Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)

     Zapisz się

 • Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności przedszkola (stacjonarnie, zdalnie)

    Zapisz się

 • Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności szkolnej (stacjonarnie, zdalnie)

   Zapisz się

 • Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)

   Zapisz się

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

 • Praca z uczniem obcojęzycznym

Zapisz się

 • Językowy zawrót głowy, czyli uczeń z doświadczeniem migracji w przestrzeni szkolnej

Zapisz się

 • Uczeń ukraiński w zespole klasowym

      Zapisz się

 

Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

 • Czytanie ze zrozumieniem podstawą efektywności nauczania wszystkich przedmiotów

Zapisz się

 

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

 • Od rozmowy o wartościach do postaw cenionych przez pracodawcę

Zapisz się

 • Efektywność w kształceniu zawodowym poprzez kompetencje kluczowe

      Zapisz się

 

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

 • Jak to jest zbudowane? O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się (stacjonarnie)

Zapisz się

 • Nauczanie przez eksperymentowanie – budowanie wiedzy (stacjonarnie)

Zapisz się

 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego

Zapisz się

 • Canva dla edukacji

Zapisz się

 • Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy

      Zapisz się

 • Fonoholizm – nadużywanie smartfonów przez dzieci i młodzież

      Zapisz się

 • Portale i zasoby edukacyjne online przydatne w pracy nauczyciela

     Zapisz się

 • Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. Przykłady ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży

     Zapisz się

 • Angielski mimochodem, czyli elementy języka obcego na innych przedmiotach

     Zapisz się

 

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 • Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)

  Zapisz się

 • Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)

 Zapisz się

 • Trzy żywioły: powietrze, ogień, woda – eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela (stacjonarnie)

 Zapisz się

 

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży.

 • Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole

        Zapisz się

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)

       Zapisz się

 • Jak pomóc dzieciom i młodzieży w kryzysie i sytuacji traumatycznej (stacjonarnie, zdalnie)

       Zapisz się

Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzanie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Ostatnie aktualności
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY X edycja, rok szkolny 2023/2024
20.11.2023 czytaj...
O zdrowiu psychicznym poprzez sztukę
20.11.2023 czytaj...
Minecraft i jego potencjał edukacyjny – podsumowanie konferencji
17.11.2023 czytaj...
Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej – bezpłatne szkolenie realizowane przez KPCEN w Toruniu w porozumieniu z ORE
13.11.2023 czytaj...
Październik pod znakiem szkoleń
08.11.2023 czytaj...