Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Projekt edukacyjny Toruński Urząd dla Młodzieży – IX edycja

06.10.2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i  Urząd Miasta Torunia zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy szóste, siódme i ósme) oraz szkół średnich miasta Torunia do realizacji projektu edukacyjnego Toruński Urząd dla MłodzieżyIX edycja, rok szkolny 2022/2023. IX edycja projektu objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika i Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego. 

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:

  1. Nauczyciel omawia zasady projektu edukacyjnego na lekcji.
  2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą: Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Ochrony Ludności, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Środowiska i Ekologii, Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Wydziału Promocji i Turystyki, Wydziału Geodezji i Kartografii i Urzędu Stanu Cywilnego biorących udziałw projekcie, a potem pokazać wyniki swojej pracy, np. w postaci prezentacji multimedialnej, filmu, pokazu zdjęć i inne.
  3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Projekt ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć od 2 do 4 osób.

Zadaniem szkoły jest zgłoszenie udziału w projekcie do KPCEN w Toruniu na adres: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl

Regulamin, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu, e-mail Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl, nr tel. 881 93 33 55.

Ostatnie aktualności
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY X edycja, rok szkolny 2023/2024
20.11.2023 czytaj...
O zdrowiu psychicznym poprzez sztukę
20.11.2023 czytaj...
Minecraft i jego potencjał edukacyjny – podsumowanie konferencji
17.11.2023 czytaj...
Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej – bezpłatne szkolenie realizowane przez KPCEN w Toruniu w porozumieniu z ORE
13.11.2023 czytaj...
Październik pod znakiem szkoleń
08.11.2023 czytaj...