Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Dzień Zdrowia Psychicznego

10.10.2022

Dzisiaj, 10 października przypada Dzień Zdrowia Psychicznego.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for MentalHealth, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera.

KONKURS

Zachęcamy również do udziału w konkursie plastycznym „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.

Więcej szczegółów na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl  w zakładce Zdrowie: https://tiny.pl/w7z2r 

Załączamy plakat i formularze konkursowe do wypełnienia.

Plakat, Załacznik1, Załacznik 2, Załacznik 3.

W naszej ofercie form doskonalenia zawarliśmy kilka propozycji dotykających kwestii związanych z kondycją psychiczną nauczyciela i ucznia.

Szkolenia rad pedagogicznych

Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności przedszkola

Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności szkolnej

Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu

Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole

Pokonać złość i agresję – metody pracy nauczyciela i wskazówki dla ucznia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela – jak pokonać stres i wypalenie zawodowe

Zastosowanie treningu umiejętności społecznych (TUS)

Warsztaty

Jak budować dobre relacje w klasie – warsztaty

Trening pewności siebie. Techniki panowania nad tremą w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych – warsztaty

 

Więcej szkoleń z zakresu zdrowia, w szczególności tematów oscylujących wokół kwestii zdrowia psychicznego, a także dotyczących programu Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie znaleźć można na naszej stronie w zakładce Oferta – dział Zdrowie i profilaktyka, Wychowanie, Warsztat pracy nauczyciela.

Ostatnie aktualności
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY X edycja, rok szkolny 2023/2024
20.11.2023 czytaj...
O zdrowiu psychicznym poprzez sztukę
20.11.2023 czytaj...
Minecraft i jego potencjał edukacyjny – podsumowanie konferencji
17.11.2023 czytaj...
Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej – bezpłatne szkolenie realizowane przez KPCEN w Toruniu w porozumieniu z ORE
13.11.2023 czytaj...
Październik pod znakiem szkoleń
08.11.2023 czytaj...