Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Jesienna oferta - indywidualne formy doskonalenia dla nauczycieli

14.10.2022

Nauczycielu, skorzystaj z naszej jesiennej oferty indywidualnych form doskonalenia – zapisz się na warsztaty, kursy i szkolenia wpisujące się w priorytety MEiN i KO na rok szkolny 2022/2023.

 Ministerstwo Edukacji i Nauki 

kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

w roku szkolnym 2022/2023

 

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

8 XI 2022: Od wychowawczej roli metod aktywizujących do dobra, prawdy i piękna

Zapisz się

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

24 XI 2022: Jak rozmawiać z uczniami o wartościach

Zapisz się

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

16 XI 2022: Praca z uczniem obcojęzycznym

Zapisz się

 

Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

15 XI 2022: Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego

Zapisz się

 

            Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

 

8 XI 2022: Social media – możliwości edukacyjne i pułapki

Zapisz się

23 XI 2022: Nonogramy i inne zabawy online przydatne w szkole

Zapisz się

24 XI 2022: Eksperymenty przyrodnicze w pracowni Pasco

Zapisz się

25 XI 2022: Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi

Zapisz się

29 XI 2022: Algorytmy w języku tekstowym Python

Zapisz się

 

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

20 X 2022: Kreatywne zabawy – metoda 6 klocków

Zapisz się

15 XI 2022: Sposoby na szybkie liczenie

Zapisz się

24 XI 2022: Jak to jest zbudowane? Konstrukcjonizm w edukacji – warsztaty

Zapisz się

30 XI 2022: Nauczanie przez eksperymentowanie, czyli IBSE i inne metody – warsztaty

Zapisz się

 

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

w roku szkolnym 2022/2023

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży.

 

8 XI i 24 XI 2022: Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia – kurs

Zapisz się

17 XI 2022: Garść pomysłów, jak zintegrować klasę

Zapisz się

20 XI 2022: W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela – jak pokonać stres i wypalenie zawodowe – warsztaty

Zapisz się

30 XI 2022: Komunikacja w kolorach. Wykorzystanie teorii DISC w pracy nauczyciela

Zapisz się

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...