Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Realizujemy projekty UE

14.12.2022

Jesteśmy zaangażowani w projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Od września zrealizowaliśmy 4 projekty, podczas których na 7 formach doskonalenia przeszkoliliśmy ponad 100 nauczycieli:

  • Twoja wiedza – Twoja przyszłość: projekt prowadzony w powiecie inowrocławskim; prowadziliśmy szkolenie „Efektywność w kształceniu zawodowym poprzez kompetencje kluczowe”;
  • Większa wiedza – lepsza przyszłość: projekt w gminie Golub-Dobrzyń; szkolenia dotyczące skutecznych metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystania metody eksperymentu naukowego w edukacji, wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych oraz szkolenie z doskonalenia umiejętności wychowawczych;
  • Zostań Omnibusem III realizowany w powiecie inowrocławskim ze szkoleniem „Kodowanie na dywanie i programowanie robotów”;
  • Eksperyment pedagogiczny: projekt w gminie Kijewo Królewskie; prowadziliśmy szkolenie „Eksperyment pedagogiczny”.

Szkolenia realizowali nasi trenerzy: Dorota Andrzejewska, Barbara Iwanowska, Justyna Miklaszewska-Polcyn, Małgorzata Pawłowska, Danuta Potręć, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Małgorzata Trzeciak.

Obecnie od listopada jesteśmy w trakcie realizacji projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu. Prowadzimy 6 form doskonalenia dotyczących kompetencji wychowawczych oraz rozwijania przedsiębiorczości, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej uczniów – 2 z 6 grup już zostały przeszkolone.

Nad realizacją wszystkich projektów opiekę organizacyjną i merytoryczną sprawowała Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu.

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...