Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Projekt Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – podsumowania

01.06.2023

Wojewódzki Zespół Wspierający Szkołę i Przedszkole Promujące Zdrowie spotkał się pod koniec maja w KPCEN w Toruniu na corocznym zebraniu sprawozdawczym.

W tym roku szkolnym Przedszkole Miejskie nr 15 w Toruniu otrzymało wojewódzki certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie (październik 2022).

Program spotkania obejmował roczne sprawozdania z działania rejonowych koordynatorów programu oraz propozycje koordynatorów i członków Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkołę i Przedszkole Promujące Zdrowie do zrealizowania w kolejnym roku szkolnym.

 

Skład Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkołę i Przedszkole Promujące Zdrowie:

Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu – przewodniczący Kapituły

Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu – zastępca przewodniczącego

Kapituły

Patrycja Krumpolc, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

Hanna Bielawska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Bydgoszczy

Anna Chrzanowska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Danuta Brzózka-Ciechanowska, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, delegatura w Toruniu

Anna Fijałkowska, Urząd Marszałkowski w Toruniu

Norbert Łysiak, KPCEN w Bydgoszczy

Magdalena Chylebrant-Karolak, KPCEN w Bydgoszczy

Katarzyna Zawacka, KPCEN we Włocławku

Małgorzata Pawłowska, KPCEN w Toruniu

Zofia Spalińska, KPCEN w Toruniu

Ostatnie aktualności
Konkurs „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”
12.09.2023 czytaj...
Pierwszy w naszym województwie krajowy certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie
08.09.2023 czytaj...
Napisz do „ UczMy”! Nowe tematy przewodnie
08.09.2023 czytaj...
Podsumowujemy minione i otwieramy nowe
04.09.2023 czytaj...
Życzenia
31.08.2023 czytaj...