Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Napisz do „ UczMy”! Nowe tematy przewodnie

08.09.2023

Redakcja Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego „UczMy” spotkała się w KPCEN we Włocławku 5 września 2023 r. w celu zaplanowania  przewodnich tematów kolejnych numerów  w roku szkolnym 2023/2024. Tematy te uwzględniają priorytety Ministra Edukacji i Nauki, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz potrzeby środowiska oświatowego.

Grażyna Troszyńska, dyrektor KPCEN we Włocławku przywitała konsultantki i Michała Babiarza, będącego koordynatorem dwumiesięcznika „UczMy” z ramienia Urzędu Marszałkowskiego. Pogratulowała zespołowi 10 lat wspólnej pracy w tworzeniu pisma i zwróciła uwagę na szerokie grono odbiorców również spoza naszego województwa. Toruńską redakcję reprezentowały konsultantki KPCEN w Toruniu.

Ustalono przewodnie tematy kolejnych numerów „UczMy”:

STYCZEŃ/LUTY: Nie ma życia bez wody, termin przesyłania materiałów do 30 października 2023 r.

MARZEC/KWIECIEŃ: Szlachetne zdrowie…, termin przesyłania materiałów do 31 grudnia 2023 r.

MAJ/CZERWIEC: Inteligencja ≠ sztuczna, termin przesyłania materiałów  do 29 lutego 2024 r.

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK: Savoir-vivre, termin przesyłania materiałów do 30 kwietnia 2024 r.

Numer listopadowo-grudniowy 2023 r., którego przewodnim tematem jest „Przemoc pod lupą”, znajduje się w opracowaniu.

Dziękujemy autorom tekstów za współpracę w tworzeniu dwumiesięcznika.

Zapraszamy osoby związane z edukacją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na łamach czasopisma „UczMy”. Materiały prosimy przesyłać na adres Danuta.Potrec@kpcen-torun.edu.pl

Ostatnie aktualności
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...
Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych – prezentacja nagrodzonych projektów
22.05.2024 czytaj...
Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich
20.05.2024 czytaj...
Konferencja o zdrowiu psychicznym młodzieży 20-21 maja
09.05.2024 czytaj...
Konkurs o Wielkich Polakach podsumowany
26.04.2024 czytaj...