Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Zapraszamy do naszego zespołu - oferty pracy

16.04.2024

Zapraszamy do podjęcia pracy w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Poszukujemy pracowników na stanowiska:

 • nauczyciel konsultant (cały etat w wymiarze 35 godzin, pracownik pedagogiczny),
 • pomoc administracyjna (cały etat w wymiarze 40 godzin, pracownik obsługi).

 

Wymagania na stanowisko nauczyciel konsultant:

 1. Ukończone:
  1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne lub
  2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym oraz przygotowanie pedagogiczne lub
 2. Stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 3. Co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

Od kandydatów oczekujemy następujących kompetencji:

 • bogatego warsztatu metodycznego,
 • biegłego korzystania z cyfrowych narzędzi w edukacji,
 • umiejętności organizacyjnych,
 • kreatywności i przedsiębiorczości w realizowaniu zadań merytorycznych,
 • umiejętności planowania i organizowania swojego warsztatu pracy,
 • komunikatywności i umiejętności pracy zespołowej,
 • gotowości do doskonalenia się i podejmowania nowych wyzwań

oraz mile widziane

 • doświadczenie w szkoleniu osób dorosłych,
 • prawo jazdy kategorii „B”, gotowość do wyjazdów służbowych.

 

Wymagania na stanowisko pomoc administracyjna:

 • obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • obsługa oprogramowania biurowego i umiejętność pracy w chmurze,
 • znajomość zagadnień i narzędzi IT z zakresu promocji,
 • samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej, terminowość, zdolność analitycznego myślenia, wnikliwość, wysoka kultura osobista.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego;
 • podpisany list motywacyjny;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku; (Oświadczenie o stanie zdrowia-wzór)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (Klauzula RODO).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń w godz. 7.00 do 14.30,
 • pocztą na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń; dokumenty należy opatrzyć dopiskiem odpowiednio: „nauczyciel konsultant / pomoc administracyjna”.
   

Termin składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do dnia 29 maja 2024 r. do godz. 14:30, liczy się data wpływu do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
 • skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Szczegółowych informacji udziela Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu: nr tel. 881-93-00-83, e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl

Ostatnie aktualności
Łosiu pod lupą
25.06.2024 czytaj...
Delegacja polskich nauczycieli z Litwy w KPCEN
21.06.2024 czytaj...
Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
20.06.2024 czytaj...
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...