Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – konferencja naukowa w Toruniu

25.11.2019

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniui  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu były organizatorami Wojewódzkiej Konferencji Naukowej „Wieloaspektowe spojrzenie na zdrowie psychiczne młodzieży”, która odbyła się13 listopada 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Patronat honorowy nad konferencją sprawował UNICEF.

Uczestników powitała dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Adrianna Szyperska-Ślaska, która przedstawiła cele konferencji:

  1. Promowanie zdrowia psychicznego w szkołach wśród dyrektorów i nauczycieli.
  2. Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego – wiedza, postawy, zachowanie.
  3. Prawidłowa interwencja w przypadkach problemów psychicznych.

O specyfice zachowań samobójczych młodzieży mówił dr hab. Adam Czabański, suicydolog, kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych KNIiH Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Profesor podawał przerażające dane na temat liczby samobójstw młodych osób w Polsce. Zwracał uwagę na zachowania i zapowiedzi podjęcia prób samobójczych przez młodzież. Zapoznał uczestników konferencji z przyczynami samobójstw.

Dr Olga Olszewska, specjalista psychiatra oraz psychiatra dzieci i młodzieży w swoim wystąpieniu zajęła się depresją młodzieńczą, próbami samobójczymi i okaleczeniami. Słuchacze dowiedzieli się m.in., jakie są objawy depresji, która może być jednocześnie przyczyną i skutkiem niepowodzeń szkolnych. Przejawy depresji w okresie dzieciństwa i młodości są niedojrzałe i niecharakterystyczne. Często przypominają przejawy innych stanów i zaburzeń. Rozpoznanie ich wymaga dużego wysiłku.

Natomiast problem depresyjności dzieci i młodzieży przedstawiła dr Kinga Mickiewicz-Stopa, psycholog, psychoterapeuta i socjoterapeuta. Prelegentka rozwinęła temat depresyjności u najmłodszych na przykładach pracy z nimi.

Konferencja zgromadziła około 160 dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów i zainteresowanych tematyką osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Temat okazał się bardzo aktualny w kontekście dużej liczby samobójstw i podjętych prób samobójczych przez młodzież i dzieci w Polsce. Komenda Główna Policji podaje, że w 2018 r. 746 nastolatków w wieku od 13 do 18 lat próbowało popełnić samobójstwo. Skala objawów depresyjnych nawet u małych dzieci jest olbrzymia, dlatego im wcześniej zacznie się pracować z dzieckiem, tym szansa na poradzenie sobie z problemem jest większa.Problem jest ważny w kontekście społecznym, zdrowia społeczeństwa.

Konferencję uświetnił występ artystyczny studentki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

 

Ostatnie aktualności
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY X edycja, rok szkolny 2023/2024
20.11.2023 czytaj...
O zdrowiu psychicznym poprzez sztukę
20.11.2023 czytaj...
Minecraft i jego potencjał edukacyjny – podsumowanie konferencji
17.11.2023 czytaj...
Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej – bezpłatne szkolenie realizowane przez KPCEN w Toruniu w porozumieniu z ORE
13.11.2023 czytaj...
Październik pod znakiem szkoleń
08.11.2023 czytaj...