Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Tak minął nam luty… Kartka z kalendarza

03.03.2020

Każdy miesiąc w toruńskim KPCEN to ciekawe wydarzenia, nowe doświadczenia i spora dawka wiedzy. Luty był bardzo inspirujący…

 • Konferencje

XXIX Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki „Matematyczny Wszechświat”, której partnerem merytorycznym było KPCEN w Toruniu, zgromadziła ponad 750 nauczycieli matematyki z całej Polski, którzy od 7 do 10 lutego wzięli udział w wykładach plenarnych, warsztatach i imprezach towarzyszących. KPCEN w Toruniu jako partner merytoryczny XXIX KK SM zaproponowało uczestnikom 12 warsztatów prowadzonych przez naszych konsultantów – wzięło w nich udział blisko 300 osób. Więcej o konferencji pisaliśmy tutaj.

Uczenie się przez dociekanie, czyli o nowoczesnych metodach nauczania – to wojewódzka konferencja, którą zorganizowaliśmy 20 lutego w auli Centrum Dialogu, aby pokazać nauczycielom, dlaczego warto pracować metodami IBSE (Inquiry Based Science Education) i IBL (Inquiry Based Learning). Do stosowania tego podejścia w nauczaniu przekonywali uczestników spotkania prof. dr hab. Stanisław Dylak (pracownik naukowy Zakładu Pedeutologii UAM, pedagog, dydaktyk i pedeutolog), Dawid Łasiński (prowadzący kanał na YouTube Pan Belfer) i Łukasz Sporny wraz ze swoim Centrum Chemii w Malej Skali. Relację z konferencji i zdjęcia można przeczytać tutaj. Nad organizacją konferencji czuwali Małgorzata Trzeciak, Barbara Iwanowska i dr Krzysztof Rochowicz.

•          Konkursy

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Wielcy Polacy” został rozstrzygnięty. Danuta Potreć i Regina Strzemeska przewodniczyły komisjom konkursowym rejonu 2 (toruński) i rejonu 4 (grudziądzki). Nagrody laureatom i podziękowania ich nauczycielom wręczyliśmy 26 lutego. Tutaj piszemy więcej o tym wydarzeniu.

Toruński Urząd dla Młodzieży – komisja konkursowa wyłoniła już najlepsze projekty! Galę i wręczenie nagród laureatom zaplanowaliśmy na 6 marca.

 

 • Kursy, warsztaty, konsultacje

 

Kurs Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzaty Trzeciak pozwala nauczycielom będącym w trakcie procesu awansowego poznać podstawy prawne uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, tworzyć sprawozdania, zapoznać się z przykładami działań spełniających wymagania i przećwiczyć autoprezentację.

Na warsztatach Grażyny Szabłowicz-Zawadzkiej Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych poznają chmurę obliczeniową i jej zastosowanie, poziomy dostępu do usług w chmurze, dyski sieciowe i pakiety biurowe online, współdzielenie plików i pracę synchroniczną, kalendarz online jako organizator pracy, formularz do tworzenia testów i ankiet oraz zastosowanie w edukacji aplikacji dostępnych w chmurze.

W Brodnicy nauczyciele uczestniczyli w warsztatach Arteterapia: zajęcia muzyczno-ruchowe w pracy z dziećmi dr Malgorzaty Kaczmarek. Na zajęciach razem z arteterapeutą Elizą Ludkiewicz nauczyciele świetlic i inni zainteresowani poznają ćwiczenia integrujące grupę, rytmizujące, odreagowujące, uwrażliwiające i ćwiczenia z zakresu terapii tańcem.

Na warsztatach Kodujemy i programujemy z wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych Marzenny Wierzbickiej uczestniczki uczyły się programować ozoboty, bee-boty i blue-boty, poznawały zasady gry „Scottie Go!”. Małgorzata Pawłowska dzieliła się z nauczycielkami swoim bogatym doświadczeniem. Pełne inspiracji uczestniczki zadeklarowały wdrożenie zdobytych umiejętności w pracy z dziećmi.

Anna Piątek na warsztatach Jak kształcić kompetencje czytelnicze w atrakcyjnej bibliotece i świetlicy szkolnej przekazała uczestnikom wiedzę o nowych metodach pracy z czytelnikiem. Zajęcia przyniosły inspirację i trochę refleksji, m.in. dzięki kamishibai i Bajce o orle, który myślał, że jest kogutem. Mottem przewodnim zajęć były słowa "Dając dzieciom opowieść, dajecie im skrzydła"...

Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII-VIII) – algorytmy w języku Python dzięki Grażynie Szabłowicz-Zawadzkiej nie ma przed nauczycielami tajemnic. Kurs ten jest skierowany do wszystkich, którzy chcą poznać sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python.

Niezmiennym zainteresowaniem cieszą się kursy językowe dla nauczycieli z języka angielskiego i hiszpańskiego (od poziomu A1 do poziomu B2) Agnieszki Chabros. Uczestnicy mają okazję do rozwijania swoich umiejętności językowych i przećwiczenia zagadnień leksykalno-gramatycznych. W zajęciach biorą udział nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także pozostałych poziomów edukacyjnych.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą Wiesławy Kuban, na którym poszczególne zagadnienia przybliżają nasi konsultanci, jest skierowany do nauczycieli ubiegających się o kwalifikacje wymagane na stanowisku dyrektora lub innym stanowisku kierowniczym w publicznych placówkach oświatowych. Uczestnicy kursu poznają m.in. następujące tematy: przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego, polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym i zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Terapie ukierunkowane na rozwój dzieckawczesna interwencja to zajęcia prowadzone w Rypinie przez Elizę Sokołowską. Kurs, który organizuje Agnieszka Przybyszewska, trwa 70h. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju.

Dla zainteresowanych udziałem w Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Projektów Edukacyjnych zorganizowaliśmy konsultacje Projekt edukacyjny jako metoda nauczania. Anna Piątek i Zofia Spalińska opowiedziały o założeniach Festiwalu i pracy metodą projektu. W nowych podstawach programowych metoda projektu jest zalecana ze względu na jej rozwijanie u uczniów przedsiębiorczości i kreatywności. Umożliwia też stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych.

Organizujemy także metodyczne konsultacje zespołowe. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Osieku i Szkoły Podstawowej w Strzygach rozmawiali z naszymi nauczycielami konsultantami i nauczycielami doradcami metodycznymi na temat kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

 

 • Szkolenia rad pedagogicznych

 

Jak w każdym miesiącu, nasi konsultanci wyjeżdżali do szkól w regionie realizując w nich szkolenia rad pedagogicznych. Jakie tematy zaproponowaliśmy w lutym?

 1. Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (Ewa Agnieszka Przybyszewska i Ewa Kondrat, Szkoła Podstawowa: Janowo, Wiąg, Ugoszcz, Inowrocław),
 2. Koduję i programuję w przedszkolu (Marzenna Wierzbicka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 i Przedszkole „Bajeczka” w Brodnicy),
 3. Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online (Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży),
 4. Nauczanie przez eksperymentowanie dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Barbara Iwanowska, Przedszkole Miejskie nr 3 w Toruniu),
 5. Postawy patriotyczne uczniów (Zofia Spalińska, Szkoła Podstawowa w Drużynach),
 6. Jak oceniać, aby motywować i wspierać? (Zofia Spalińska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechcinie),
 7. Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego (Ewa Kondrat, Zespół Szkół nr 1 w Barcinie),
 8. Gdy uczniowie uczą się sami (Regina Strzemeska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie),
 9. Metody aktywizujące w szkole (Ewa Kondrat i Danuta Potręć, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Strzelnie),
 10. Skuteczne zapamiętywanie – uczenie się przez tworzenie graficznych notatek (sketchnoting) (Ewa Kondrat i Danuta Potręć, Szkoła Podstawowa w Mamliczu),
 11. Kreatywna lekcja – jak to zrobić? (Agnieszka Chabros, Szkoła Podstawowa w Osieku),
 12. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (Zofia Spalińska, Szkoła Podstawowa w Wołuszewie),
 13. Tolerancja, akceptacja, życzliwość – budowanie otwartej społeczności szkolnej (Regina Strzemeska i Małgorzata Kaczmarek, Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy),
 14. Wykorzystanie narzędzi TiK na przykładzie nauczania wyprzedzającego (Barbara Iwanowska, Szkoła Podstawowa w Górsku),
 15. Co jest dziś innowacją i ją jak realizować w szkole (Danuta Potręć, Szkoła Podstawowa  w Kruszynach),
 16. Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel? (Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Dom Harcerza w Toruniu).

 

W lutym zawitała do nas ekipa telewizyjna bydgoskiej TVP3, by w naszej Pracowni PASCO nakręcić materiał do programu „Nauka pełna energii”. Pracownia z czujnikami PASCO to idealne miejsce do ciekawego, nowoczesnego prezentowania i zdobywania wiedzy. Bardzo cieszymy się z możliwości wzięcia udziału w programie, który obejrzeć można tutaj.

Pełni nowych pomysłów czekamy już na wiosnę… i na Was – na kolejnych kursach i konferencjach!

 

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji

Ostatnie aktualności
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY X edycja, rok szkolny 2023/2024
20.11.2023 czytaj...
O zdrowiu psychicznym poprzez sztukę
20.11.2023 czytaj...
Minecraft i jego potencjał edukacyjny – podsumowanie konferencji
17.11.2023 czytaj...
Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej – bezpłatne szkolenie realizowane przez KPCEN w Toruniu w porozumieniu z ORE
13.11.2023 czytaj...
Październik pod znakiem szkoleń
08.11.2023 czytaj...