Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Maj i zdalne działania KPCEN w Toruniu

15.06.2020

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu majowa działalność skupiona była wokół oferty doskonalenia nauczycieli w formie online.

  • Kursy, warsztaty…

Kurs Jak szkolić zdalnie? – metody i narzędzia w praktyce trenera na platformie Live Webinar, prowadzony przez Agnieszkę Przybyszewską i Sławomira Żebrowskiego, który rozpoczął się w kwietniu, został zakończony w połowie maja. Na zajęciach uczestnicy poznali różne narzędzia cyfrowe, platformy edukacyjne, podczas wielu ćwiczeń mieli okazję praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności cyfrowe. Poza tym podczas ostatniego spotkania każdy uczestnik doskonalił swoje umiejętności miękkie w pracy zdalnej podczas prezentacji fragmentu opracowanego przez siebie szkolenia. Zademonstrowanie własnych pomysłów i rozwiązań przez uczestników z wykorzystaniem narzędzi poznanych na kursie dodatkowo wzbogaciło szkolenie.

Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych to kurs e-learningowy prowadzony przez Barbarę Iwanowską, który miał już dwie edycje. Szkolenie było skierowane do wszystkich zainteresowanych nauczycieli i umożliwiło im przede wszystkim poszerzanie kompetencji w zakresie realizacji projektów edukacyjnych.

Warto zaznaczyć, że pracy metodą projektu – metody ważnej, rozwijającej u uczniów kompetencje kluczowe, kompetencje miękkie i twarde oraz przygotowującej do funkcjonowania w późniejszym życiu zawodowym – można uczyć zdalnie z bardzo dobrym efektem, ponadto – to właśnie współpraca zdalna doskonale się sprawdza w realizowaniu projektów edukacyjnych. Nauczyciele, korzystając z platformy Moodle KPCEN w Toruniu, przychodząc przez poszczególne części kursu, dowiadywali się o miejscu projektu edukacyjnego w podstawie programowej i poznali założenia ogólne metody WebQuest. Ukończenie szkolenia pozwoli nauczycielom na przygotowanie projektów edukacyjnych w systemie WebQuest, umieszczenie WebQuestów na blogach, zaowocuje tworzeniem nowych rozwiązań na potrzeby szkół oraz nawiązywaniem kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

Nauczyciele pracujący z najmłodszymi uczniami uczestniczyli w warsztatach e-learningowych Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych przez Marzennę Wierzbicką. Podczas dwóch spotkań uczestnicy zapoznali się z zapisami podstawy programowej odnośnie do kompetencji matematycznych uczniów klas I–III. Poznali rodzaje tekstów matematycznych, dowiedzieli się, jak je tworzyć, a także dostali wskazówki metodyczne do pracy z tekstami matematycznymi.

Kurs Programowanie wizualne na II etapie kształcenia (IV–VI). Gry i animacje w Scratchu rozpoczął się w formie stacjonarnej na początku marca, a w związku z sytuacją epidemiczną kontynuowany był w maju w formie e-learningowej. Tematyka kursu obejmowała zapoznanie uczestników ze środowiskiem programowania w języku Scratch, przybliżenie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem wizualnego języka programowania Scratch oraz tworzenie gier i animacji w tym języku.

W maju odbywały się także zajęcia na rozpoczętym w kwietniu kursie Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – algorytmy w języku Python w formie blended learning na platformie Moodle KPCEN w Toruniu. Uczestnicy zajęć poznają programowanie tekstowe w języku Python, analizują algorytmy i podstawowe techniki programowania, a także poznają sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python. Za organizację wyżej wymienionych form odpowiada konsultantka KPCEN w Toruniu ds. edukacji informatycznej Grażyna Szabłowicz-Zawadzka.

Kontynuujemy doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języków obcych rozpoczęte jeszcze przed sytuacją epidemiczną w Polsce, a także oferujemy nowe zajęcia w formie zdalnej, pozwalające nauczycielom rozwijać swoją znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego. Języka hiszpańskiego uczą się od marca (najpierw stacjonarnie, później online) dwie grupy – na poziomie A2 i B2. Zajęcia prowadzi konsultantka KPCEN w Toruniu Agnieszka Chabros. Nauczyciele poznają zagadnienia leksykalne, gramatyczne i ćwiczą inne umiejętności językowe od podstaw do poziomu średnio zaawansowanego. Od początku kwietnia kurs języka angielskiego na poziomie A1/A2 prowadzony jest w systemie online przez Joannę Przewięźlikowską. Zajęcia te rozwijają kompetencje językowe od podstaw i są skierowane do nauczycieli zaczynających naukę języka angielskiego. W maju rozpoczęliśmy nowy kurs językowy dla nauczycieli ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2. Zajęcia te rozwijają znajomość zagadnień leksykalno-gramatycznych i umiejętności językowe na poziomie średnio zaawansowanym, przygotowując nauczycieli do egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu First Certificate in English (FCE), a prowadzi je Richard Bolt. Za organizację kursów językowych odpowiada Agnieszka Chabros.

Spotkania zdalne odbywają się także w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Uczestnicy zdalnie kontynuują naukę rozpoczętą przed epidemią. Majowe spotkania poświęcone były zagadnieniu zarządzania strategicznego w kontekście prawnym, społecznym i finansowym, zarządzaniu finansami w szkole i kontroli zarządczej. Uczestnicy zdobywali wiedzę o wykorzystywaniu danych w procesie planowania i strategii rozwoju szkoły oraz planowaniu pracy rocznej w placówce, a także koncepcji pracy szkoły w różnych aspektach i dowiedzieli się, jak zarządzać zasobami ludzkimi. Na zajęciach podjęto także kwestię architektury, infrastruktury technicznej i wyposażenia szkoły. Uczestnikom została przybliżona kultura szkoły (diagnoza, charakterystyka, budowanie) i kwestia animowania działań społeczności szkolnej.

W maju odbyły się zajęcia w formie e-learningowej z Małgorzatą Trzeciak dla nauczycieli kontraktowych będących w trakcie awansu zawodowego – Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w formie e-learningowej. Celem tych zajęć jest przekazanie nauczycielom kontraktowym wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nabycie przez nich umiejętności tworzenia planów rozwoju zawodowego i  sprawozdań oraz prezentacji dorobku nauczycielskiego podczas postępowania egzaminacyjnego. Podczas kursu poddano analizie akty prawne dotyczące uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uczestnicy zapoznali się z koncepcjami rozwoju zawodowego nauczyciela i dowiedzieli się, jak planować, realizować i poddawać ewaluacji działania edukacyjne. Na spotkaniach przyjrzeliśmy się pojęciom dorobku nauczycielskiego, sposobami jego prezentacji oraz przykładami działań spełniających wymagania kwalifikacyjne. Omówiliśmy zasady współpracy z opiekunem stażu, postępowanie egzaminacyjne i zasady autoprezentacji.

Z kolei nauczyciele mianowani skorzystali z kursu Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – również w formie e-learningowej. Przekazaliśmy uczestnikom zajęć wiedzę na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, nauczyciele ćwiczyli tworzenie sprawozdań i doskonalili umiejętność autoprezentacji podczas postępowania kwalifikacyjnego. Tematyka kursu obejmowała także koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela i zapoznanie uczestników z przykładami działań spełniających wymagania awansowe.

  • Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

Niemal 700 zrealizowanych w maju e-lekcji, kilka koncertów, w tym jeden charytatywny, zajęcia z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, przygotowane we współpracy z Laboratorium św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przybliżające dorobek i życiorys papieża, patrona województwa kujawsko-pomorskiego – to majowe podsumowanie działań Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły. Kujawsko-Pomorska szkoła Internetowa to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego. Na czym polega jej fenomen i sukces?

Na dobrym pomyśle, który pojawił się w odpowiednim czasie. Byliśmy pierwsi w Polsce. (...) Nie mieliśmy wzorów i gotowych rozwiązań. Bardzo trudne było zorganizowanie profesjonalnych studiów telewizyjnych i przeprowadzenie pierwszych transmisji. Znakomicie z tego zadania wywiązało się Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, organizując zespół wspaniałych techników. Na wysokości zadania stanęło Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, które w trudnym okresie pandemii zorganizowało niezbędne pomieszczenia (...). Szczególne słowa uznania należą się dyrektorowi KPCEN-u toruńskiego, panu Sławomirowi Żebrowskiemu, który w iście ekspresowym tempie zebrał trzydziestu pięciu nauczycieli gotowych prowadzić lekcje na żywo w Internecie – mówił w wywiadzie Czesław Ficner, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego i dyrektor e-Szkoły.

Nagrania odbywają się w studiu telewizyjnym zlokalizowanym w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, a koordynatorem działań związanych z nagraniami jest Sławomir Żebrowski, dyrektor toruńskiego KPCEN. Nauczyciele, którzy w czasie epidemii przekazują wiedzę uczniom prowadząc lekcje transmitowane online, to zespół najlepszych specjalistów.

Postawiliśmy na najlepszych, ludzi z poczuciem misji i pasją do nauczania, którzy kochają swoją pracę i kontakty z młodzieżą. To dzięki nim w świecie braku autorytetów odradza się na naszych oczach jeden z najważniejszych – autorytet nauczyciela jako mentora i mistrzamówił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

O nauczycielach prowadzących e-lekcje można przeczytać na stronie kujawsko-pomorskie.pl (cz. I) i cz. II.

Cieszy nas, że możemy służyć pomocą nauczycielom również w sposób zdalny. Jesteśmy placówką otwartą na zmiany, czerpiącą z doświadczenia naszych przeszłych dokonań, by móc rozwijać się w kierunku pożądanym przez naszych odbiorców i doskonalić nauczycieli najefektywniej, jak to możliwe – także w trudnym czasie epidemii.

 

 

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...