Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka konsultant ds. edukacji informatycznej 881-93-43-50 e-mail: Grazyna.Zawadzka@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Grafika żółwia w języku Python – webinar
Programowanie w języku tekstowym Python – kurs
Robotyka i język Python na przykładzie płytki micro:bit – szkolenie
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych – webinar
Gry, zabawy i ćwiczenia online przydatne w pracy nauczyciela – webinar
CodeWeek 2023: OD PROGRAMOWANIA DO ROBOTYKI
Dzień Bezpiecznego Internetu: ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY W MEDIACH CYFROWYCH
Dzień Nowych Technologii w Edukacji: WYKORZYSTANIE W NAUCZANIU E-PODRĘCZNIKÓW, E-ZASOBÓW I E-MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
Szkolenia rad pedagogicznych
Automatyzacja i sztuczna inteligencja a kompetencje ucznia przyszłości (zdalnie)
Dydaktyka cyfrowa – przegląd nowoczesnych narzędzi przydatnych w pracy nauczyciela (zdalnie)
Nadużywanie smartfonów przez dzieci i młodzież – fonoholizm, nomofobia, phubbing (zdalnie)
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych (zdalnie)
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach cyfrowych (zdalnie)
Zagrożenia cyfrowe o charakterze wychowawczym i procedury reagowania (zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie i robotyka w szkole