Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka konsultant ds. edukacji informatycznej 881-93-43-50 e-mail: Grazyna.Zawadzka@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Algorytmy w tekstowym języku programowania Python– kurs
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online – kurs blended learning
Programowanie gier i animacji w języku wizualnym Scratch – kurs
Programowanie i grafika w tekstowych językach programowania – warsztaty
Programowanie w języku tekstowym Python – kurs blended learning
Wprowadzenie do programowania w języku tekstowym Python – kurs
Od programowania do robotyki - warsztaty
Chmura Google w edukacji zdalnej - warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online
Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel?
Uzależnienie od Internetu i komputera – wprowadzenie do profilaktyki, diagnozy i leczenia
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie i robotyka w szkole