Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka konsultant ds. edukacji informatycznej 881-93-43-50 e-mail: Grazyna.Zawadzka@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Algorytmy w języku tekstowym Python – kurs
Narzędzia cyfrowe do tworzenia gier, zabaw, ćwiczeń, ankiet i testów online – szkolenie
Nonogramy i inne zabawy online przydatne w szkole (zdalnie)
Portale i zasoby edukacyjne online przydatne w pracy nauczyciela (zdalnie)
Programowanie blokowe sposobem na rozwój logicznego myślenia (zdalnie)
Robotyka w szkole na przykładzie płytki micro:bit – szkolenie
CodeWeek 2022: Od programowania do robotyki
Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, bądź e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych
Dzień Bezpiecznego Internetu: Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020
KONFERENCJA Druk 3D w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” oraz inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki
Maturalne ABC – informatyka – formuła egzaminu od 2023 r.
Szkolenia rad pedagogicznych
Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy (stacjonarnie, zdalnie)
Dydaktyka cyfrowa – przegląd nowoczesnych narzędzi przydatnych w pracy nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Fonoholizm – nadużywanie smartfonów przez dzieci i młodzież (zdalnie)
Portale i zasoby edukacyjne online przydatne w pracy nauczyciela (zdalnie)
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach cyfrowych (stacjonarnie, zdalnie)
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. Przykłady ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie i robotyka w szkole