Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka konsultant ds. edukacji informatycznej 881-93-43-50 e-mail: Grazyna.Zawadzka@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online – warsztaty
Nowatorskie narzędzia dostępne w chmurze – zastosowania edukacyjne – warsztaty
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – algorytmy w języku Python – kurs
Programowanie tekstowe na II etapie kształcenia (VII–VIII) – grafika żółwia w języku Python i projektowanie graficzne w Processingu – warsztaty
Programowanie tekstowe na III etapie kształcenia. Python na maturze – szkolenie
Programowanie wizualne na II etapie kształcenia (IV–VI). Gry i animacje w Scratchu – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Chmura Google w edukacji i stosowanie nowoczesnych narzędzi dostępnych online`
Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy
Cyfryzacja i sztuczna inteligencja a edukacja przyszłości
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel?
Uzależnienie od internetu i komputera – wprowadzenie do profilaktyki, diagnozy i leczenia
Sieci współpracy i samokształcenia
Programowanie tekstowe na II i III etapie edukacyjnym (Sieć współpracy i samokształcenia)