Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Krzysztof Rochowicz specjalista niebędący nauczycielem do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych 881-93-00-91 e-mail: Krzysztof.Rochowicz@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni PASCO – kurs
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – szkolenie
PASCO dla przedmiotów przyrodniczych – webinar
Motywowanie przez działanie
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – webinar
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi – webinar
Dlaczego myślenie zabija? (Tydzień Mózgu, 7 marca, godz. 17:00-18:00)