Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Krzysztof Rochowicz specjalista niebędący nauczycielem do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych 881-93-00-91 e-mail: Krzysztof.Rochowicz@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni Pasco – warsztaty
Elementy astronomii w nauczaniu – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie i konstruowanie wiedzy – kurs
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – kurs
Wybrane zagadnienia fizyki w eksperymentach –warsztaty
Wybrane zagadnienia fizyki w eksperymentach - przykłady
Aplikacje komputerowe i smartfonowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS w pracy nauczyciela fizyki – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie i budowanie wiedzy
Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji dla nauczycieli SPS w Chełmnie
Sieci współpracy i samokształcenia
Astrobazy Kopernik. Przygotowanie i prowadzenie obserwacji i wspólnych akcji