Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Krzysztof Rochowicz specjalista niebędący nauczycielem do obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych 881-93-00-91 e-mail: Krzysztof.Rochowicz@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni Pasco –warsztaty
Kompetencje kluczowe w przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Kosmiczne podróże. Opowiadamy dzieciom o niebie i planetach – warsztaty
Nauczanie przez eksperymentowanie – budowanie wiedzy – kurs
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – kurs
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS w pracy nauczyciela fizyki – warsztaty
Aplikacje smartfonowe w nauczaniu fizyki (e-learning)
Sieci współpracy i samokształcenia
Astrobazy Kopernik. Przygotowanie i prowadzenie obserwacji i wspólnych akcji (Sieć współpracy i samokształcenia)