Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Małgorzata Trzeciak konsultantka ds. nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych 502-20-29-63 e-mail: Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
GIS – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji geograficznej w procesie dydaktycznym – warsztaty
Internetowy atlas geograficzny województwa kujawsko-pomorskiego – wykorzystanie na lekcji geografii w klasie VII – warsztaty
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda - eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs
Rola i zadania wicedyrektora w szkole – kurs
Analiza wyników egzaminu maturalnego z geografii w roku szkolnym 2018/19 – szkolenie
Wykorzystanie gry miejskiej na Edupolis do ćwiczeń terenowych z geografii – szkolenie
Awans zawodowy nauczyciela - plan rozwoju zawodowego
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak to jest zbudowane?
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Trzy żywioły - powietrze, ogień i woda - eksperymentujemy z dziećmi.