Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Trzeciak konsultantka ds. nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych 502-20-29-63 e-mail: Malgorzata.Trzeciak@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Metoda eksperymentu na lekcjach geografii – warsztaty
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w szkole podstawowej – warsztaty
Uczenie się przez dociekanie, odkrywanie i rozwiązywanie problemów – czyli o nowoczesnych metodach nauczania (KONFERENCJA)
GEOGRAFICZNO-POLITYCZNY ATLAS POLSKI. POLSKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM: PERSPEKTYWA 2022
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – kurs
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs
Kurs dla opiekunów stażu – kurs
Piszemy plan rozwoju zawodowego – rozpoczynamy staż na nauczyciela dyplomowanego - szkolenie
Piszemy plan rozwoju zawodowego – rozpoczynamy staż na nauczyciela mianowanego - szkolenie
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Analiza egzaminu maturalnego z geografii w latach pandemii – szkolenie
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak to jest zbudowane? – czyli o konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się (stacjonarnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie – budowanie wiedzy (stacjonarnie)
Trzy żywioły – powietrze, ogień, woda – eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela (stacjonarnie)