56 62 277 47 881 93 10 25 kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia Zarządzania - seminarium
Obserwacje zajęć jako element wspomagania w pracy nauczyciela – kurs
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (grupa Brodnica) 10/10/2019
Odwrócona lekcja (grupa Brodnica) 30/09/2019
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju (grupa Brodnica) 24/09/2019
Wybrane sposoby motywowania uczniów do nauki (grupa Brodnica) 12/09/2019
Szkolenia rad pedagogicznych
Ocena pracy nauczyciela