Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Sławomir Żebrowski Dyrektor KPCEN, konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej 881-93-00-83 e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia Zarządzania - seminarium
Obserwacje zajęć jako element wspomagania w pracy nauczyciela – kurs
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (grupa Brodnica) 10/10/2019
Odwrócona lekcja (grupa Brodnica) 30/09/2019
Wybrane sposoby motywowania uczniów do nauki (grupa Brodnica) 12/09/2019
Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Ocena pracy nauczyciela
Odpowiedzialność prawna nauczyciela