Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sławomir Żebrowski dyrektor KPCEN, konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej 881-93-00-83 e-mail: slawomir.zebrowski@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Akademia zarządzania – seminarium
Podstawy pomiaru dydaktycznego oraz konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs na wychowawcę wypoczynku
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Odkrywanie tajemnic smaku - manipulacja mózgiem dla poprawy zwyczajów żywieniowych (Tydzień Mózgu, 4 marca, godz. 16:00-17:00)
Szkolenia rad pedagogicznych
Prawa i obowiązki nauczyciela - zakres odpowiedzialności i konsekwencje
Ocena wspierająca ucznia - między prawem a motywacją do nauki
Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Podstawy pomiaru dydaktycznego oraz konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego