Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sławomir Żebrowski Dyrektor KPCEN, konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej 881-93-00-83 e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doradztwo zawodowe dziś i jutro – seminarium
Akademia zarządzania – seminarium
Obserwacje zajęć jako element wspomagania w pracy nauczyciela – kurs
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Zmiany na egzaminie maturalnym - matematyka (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język polski (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język angielski (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - matematyka (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język polski (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język angielski (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - matematyka (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język polski (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - język angielski (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - historia (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - wiedza o społeczeństwie (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - chemia (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - geografia (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Zmiany na egzaminie maturalnym - informatyka (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki, toruński; miasta: Grudziądz i Toruń), termin: 26/01/2021
Szkolenia rad pedagogicznych
Akta prawa wewnątrzszkolnego
Wykorzystanie LEGO WeDo do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej
Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem Ozobotów
Ochrona danych osobowych i prawo autorskie w praktyce szkolnej.