Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dominika Wojtasińska specjalista niebędący nauczycielem ds. informacji i promocji 881-93-00-80 e-mail: Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl