Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dominika Wojtasińska specjalista niebędący nauczycielem ds. informacji i promocji 881-93-00-80 e-mail: Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Komunikacja na co dzień. Jak być dobrze zrozumianym i rozumieć innych – szkolenie
Motywacja pod lupą – wzmocnij własną i angażuj innych – webinar
Umysł na manowcach - czy popełniasz błędy poznawcze? (Tydzień Mózgu, 6 marca, godz. 17:00-18:00)
Szkolenia rad pedagogicznych
Social media – możliwości edukacyjne i pułapki (zdalnie)
Mobbing w szkole. Wprowadzenie w aspekty prawne i psychologiczne (zdalnie)
Komunikacja w zespole. Jak być dobrze zrozumianym i rozumieć innych (zdalnie)
Motywacja pod lupą – indywidualnie i zespołowo (zdalnie)