Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Adam Szymański nauczyciel - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 571-46-25-89 e-mail: Adam.Szymanski@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:
Poniedziałek: 10.00 - 13.00
Wtorek: 9.00  - 10.00
Czwartek: 13.00 - 15.00
Piątek: 10.00 - 11.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Kolejowa 62
87-300 Brodnica

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji wychowania fizycznego – szkolenie
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wf