Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Adam Szymański nauczyciel - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 571-46-25-89 e-mail: Adam.Szymanski@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek od 8:30 - 11:30
piątek od 8:30 - 10:30

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Kolejowa 62
87-300 Brodnica

Sieci współpracy i samokształcenia
Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania fizycznego