Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Adam Szymański nauczyciel - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 571-46-25-89 e-mail: Adam.Szymanski@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:
poniedziałek od 10:45 - 12:45
środa od 14:30 - 15:30
czwartek od 14.30 – 15.30
piątek od 13:30 - 14:30

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Kolejowa 62
87-300 Brodnica

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji wychowania fizycznego – szkolenie
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych – szkolenie
Szkolenia rad pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wf