Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Adam Szymański nauczyciel - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 571-46-25-89 e-mail: Adam.Szymanski@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:
poniedziałek od 10:45 - 12:45
środa 12:30 - 14:30
piątek od 12:30 - 14:30

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Kolejowa 62
87-300 Brodnica

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego – szkolenie
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego – warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego