Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wanda Wakuła-Kunz doradca metodyczny ds. języków obcych w szkołach podstawowych 694-88-23-02 e-mail: wawaku@abs.umk.pl
Szkolenia rad pedagogicznych