Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wanda Wakuła-Kunz nauczyciel - doradca metodyczny ds. języków obcych w szkołach podstawowych 881-93-73-24 e-mail: Wanda.Wakula@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

Wtorek 8:30 - 10:30
Czwartek 13:00 - 15:00

Szkoła Podstawowa nr 3
im. kpt. Jana Drzewieckiego
ul. Legionów 210
87-100 Toruń

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego– webinar
Rola mentora w awansie zawodowym nauczyciela
Projektujmy zajęcia szkolne
Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego.
Jakie metody pracy z uczniem stosować w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej – webinar
Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z wyłączeniem pracy pisemnej – webinar
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego – webinar
Przypomnienie wymagań egzaminu ósmoklasisty 2024 - język angielski.
Sieci współpracy i samokształcenia
Innowacyjny nauczyciel języka angielskiego