Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wanda Wakuła-Kunz nauczyciel - doradca metodyczny ds. języków obcych w szkołach podstawowych 881-93-73-24 e-mail: Wanda.Wakula@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

Wtorek 12:00 - 13:30
Czwartek 10:30 - 11:30

Szkoła Podstawowa nr 3
im. kpt. Jana Drzewieckiego
ul. Legionów 210
87-100 Toruń

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego
Pomysły na lekcje języka angielskiego.
Jakie metody pracy z uczniem stosować w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej (zdalnie)
Mianowanie, wymiana doświadczeń nauczycieli podczas awansu zawodowego.
Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z wyłączeniem pracy pisemnej (zdalnie)
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (zdalnie)
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 - język angielski
Egzamin ósmoklasisty w roku 2023 - język angielski.
Sieci współpracy i samokształcenia
Innowacyjny nauczyciel języka angielskiego