Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Szymczak nauczyciel - doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach podstawowych 797-46-66-53 e-mail: Agnieszka.Szymczak@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 15:00 - 17:00
czwartek 7:30-10:30

Szkoła Podstawowa
 im. Janusza Korczaka
 w Wielkim Rychnowie

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej – zajęcia warsztatowe
STEAM-owe lekcje, czyli jak łączyć naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę – zajęcia warsztatowe
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie z matematyki w roku szkolnym 2023/2024. Jak przygotować uczniów do egzaminu?
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej – zajęcia edukacyjne
Gamifikacja – sposób motywowania uczniów – zajęcia warsztatowe
Konferencja: "Wyzwania przedmiotowe w Minecraft Education"
Szkolenia rad pedagogicznych
Gamifikacja – sposób motywowania uczniów (stacjonarnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Wyzwolić aktywność ucznia