Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Szymczak nauczyciel - doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach podstawowych 797-46-66-53 e-mail: Agnieszka.Szymczak@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

wtorek 14:00 - 15:00
środa 8:00-11:00

Szkoła Podstawowa
 im. Janusza Korczaka
 w Wielkim Rychnowie

Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Gamifikacja na lekcjach matematyki – warsztaty
Grywalizacja drogą do dobrostanu ucznia - zajęcia edukacyjne
Tworzenie świątecznego, stacjonarnego scenariusza escape roomu - zajęcia edukacyjne
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty - matematyka
Genially – genialna aplikacja do tworzenia escape roomu – warsztaty
Sieci współpracy i samokształcenia
Wyzwolić aktywność ucznia