Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Pawłowska konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 881-93-42-56 e-mail: Malgorzata.Pawlowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – warsztaty wprowadzające do systemu EPR
Czytam i rozumiem – o czytaniu i pracy z tekstem
Matematyka czynnościowa, a nie papierowa – kurs
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej
Nowe oraz zapomniane gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne – warsztaty
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej - przykłady
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Jak zachować porządek w klasie – strategie radzenia sobie z dyscypliną – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Metoda projektu w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej
Teksty matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Heksy i inne sposoby aktywizowania i motywowania uczniów
Koduję i programuję w przedszkolu
"Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej sposobem aktywizacji dzieci
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rola i zadania nauczyciela realizującego pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce
Jak skutecznie współpracować z rodzicami?
Negocjacje i mediacje w szkole
Profilaktyka trudnych zachowań