Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Małgorzata Pawłowska konsultantka ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 881-93-42-56 e-mail: Malgorzata.Pawlowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Aktywizowanie dzieci poprzez gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne – szkolenie
Czytam i rozumiem – o czytaniu i pracy z tekstem – warsztaty
Metody aktywizujące sposobem na sukces edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie
Od zadania do wypracowania, czyli o pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
Programy pomocne nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Przepis na lapbooka – kreatywna metoda nauki – warsztaty
Wykorzystanie robotów do nauki programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Wprowadzenie do systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – szkolenie
Zabawy z tekstem literackim systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – warsztaty
Kodowane ćwiczenia ruchowe BRAK MIEJSC
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
ABC młodego nauczyciela wychowania przedszkolnego – warsztaty
Origami sposobem na sukces ucznia i nauczyciela – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Heksy i inne sposoby aktywizowania oraz motywowania uczniów (stacjonarnie)
Koduję i programuję w przedszkolu (stacjonarnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolneji wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Platforma e-podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarna, zdalna)
Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej (stacjonarnie, zdalnie)
Wykorzystanie robotów do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Edukacja przez ruch D. Dziamskiej sposobem aktywizacji dzieci (stacjonarnie)
Jak prowadzić rozmowę z rodzicem - trudne sytuacje wychowawcze
Profilaktyka trudnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym