Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Maria Lesisz-Wojciechowska konsultantka ds. języków obcych 881-93-44-85 e-mail: maria.lesisz@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
CLIL na lekcjach języka angielskiego – szkolenie
Jak sprawić, aby uczeń szkoły podstawowej mówił na lekcji języka obcego – szkolenie
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie A2+/B1
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Motywowanie ucznia na lekcjach języka obcego – webinar
Kurs języka angielskiego dla pracowników KPCEN
Twój AI English tutor (Tydzień Mózgu, 6 marca, godz. 18:10-19:10)
Upolować mamuta, czyli o tym, żeby nam się BARDZIEJ chciało CHCIEĆ
Jak sprawić, aby uczeń mówił na lekcji języka obcego – szkolenie
Kwadrant Pytań – przydatne narzędzie w przygotowaniu do matury z języka angielskiego – webinar
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego – webinar
Być skutecznym nauczycielem języka obcego – dobre praktyki – webinar
Szkolenia rad pedagogicznych
Nauczyciel–rodzic–uczeń. Jak można wzajemnie się wspierać w procesie edukacji i wychowania (zdalnie)
Ratunku! Jestem wychowawcą! (zdalnie)
Trudna klasa – wskazówki do pracy (zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Doskonalenie języka angielskiego dla nauczycieli konsultantów