Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Maria Lesisz-Wojciechowska konsultantka ds. języków obcych 881-93-44-85 e-mail: maria.lesisz@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Jak sprawić, aby uczeń szkoły podstawowej mówił na lekcji języka obcego – warsztaty
Jak sprawić, aby uczeń pisał na lekcji języka obcego – warsztaty
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie A2 plus
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Kurs języka francuskiego dla nauczycieli na poziomie A1
Mnemotechniki w nauczaniu języka obcego – warsztaty
Motywowanie ucznia na lekcjach języka obcego (zdalnie)
Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym A1
Tydzień mózgu. Przyjemne z pożytecznym, czyli jak ułatwić sobie i innym naukę języka obcego.
Jak sprawić, aby uczeń mówił na lekcji języka obcego – warsztaty
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski) – kurs
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego (zdalnie)
Maturalne ABC – język angielski, formuła egzaminu od 2023 r.
Praca z uczniem obcojęzycznym (zdalnie)
Szkolenia rad pedagogicznych
Jak mieć w rodzicu sprzymierzeńca – kultura współpracy (zdalnie)
Nauczyciel–rodzic–uczeń. Jak można wzajemnie się wspierać w procesie edukacji i wychowania (zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Doskonalenie języka angielskiego w KPCEN - kontynuacja.