Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Justyna Miklaszewska-Polcyn konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej 881-93-00-97 e-mail: Justyna.Miklaszewska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Sposoby na szybkie liczenie
Od wychowawczej roli metod aktywizujących do dobra, prawdy i piękna
Szkolenie z doskonalenia umiejętności wychowawczych
Challenge jako nauka przez zabawę
Stawiam na … Odwróconą lekcję!
Angielski mimochodem, czyli elementy języka obcego na innych przedmiotach
Kompetencje wychowawcze
Szkolenia rad pedagogicznych
Od wychowawczej roli metod aktywizujących do dobra, prawdy i piękna
Od kodowania do programowania (stacjonarnie)
Sposoby na aktywizację dzieci w małych grupach. Szkolenie dotyczące rozwijania umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi w małych grupach.
Szkolenie z doskonalenia umiejętności wychowawczych.
Wychowawcza rola nauczyciela w bezpośredniej komunikacji z rodzicami i uczniami - sposoby na prowadzenie godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami.
Wspieranie uczniów w zakresie właściwego i prawego postępowania i radzenia sobie z emocjami.
Nauka zabawą poprzez Challenge
Angielski mimochodem, czyli elementy języka obcego na innych przedmiotach
Stawiam na … Odwróconą lekcję!