Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Katarzyna Stalkowska konsultantka ds. wspomagania szkół 881-93-23-18 e-mail: Katarzyna.Stalkowska@kpcen-torun.edu.pl
Sieci współpracy i samokształcenia
Matura and more - sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych