56 62 277 47 881 93 10 25 kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Wskazówki do pracy z uczniami – kurs
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Matura z matematyki warsztaty – warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – kurs
Przepis na dobrą lekcję matematyki
QR kody w pracy nauczyciela (e-learning)
Terapie ukierunkowane na rozwój dziecka - wczesna interwencja
Szkolenia rad pedagogicznych
Rozwój umiejętności matematycznych i ich wpływ na trudności w uczeniu się
Podstawa programowa a kompetencje kluczowe
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczyciela
Sieci współpracy i samokształcenia
Metody aktywizujące ucznia – sieć współpracy i samokształcenia