Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Przybyszewska Wicedyrektor, konsultantka ds. wspomagania szkół i placówek oraz promocji zdrowia 881-93-31-88 e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Przepis na dobrą lekcję matematyki – warsztaty
6 sposobów na rozwijanie rozumowania – warsztaty
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej – warsztaty
Widzę, myślę i rozumiem – warsztaty
Rozwijanie myślenia matematycznego – warsztaty
Budowanie procesu terapeutycznego dla dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu – szkolenie
Obsługa narzędzi TIK
Robotyka i programowanie
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej – szkolenie
Proces indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
Nie taki program straszny, jak go malują - zasady konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły - szkolenie zdalne
Akademia trenera wspomagania - seminarium
Przydatne techniki oceniania kształtującego w pracy nauczyciela - warsztaty
Sposoby na uczenie się uczniów – warsztaty
Neurosensomotoryka. Umiejętności kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Moduł I – kurs
Neurosensomotoryka. Umiejętności kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Moduł II – program pracy – kurs
Kształtowanie kompetencji kluczowych
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach matematyki – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Trudności w uczeniu się matematyki (stacjonarnie, zdalnie)
Rozwój umiejętności matematycznych (stacjonarnie, zdalnie)
Ocena dojrzałości gotowości szkolnej i społecznej dzieci (stacjonarnie, zdalnie)
Diagnoza rozwojowa dzieci przedszkolnych (stacjonarnie, zdalnie)
Praca z dzieckiem z orzeczeniem w warunkach szkoły masowej. Co i jak – prawnie i terapeutycznie (stacjonarnie, zdalnie)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole po roku pandemii (stacjonarnie, zdalnie)
Nie taki program straszny, jak go malują - zasady konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (zdalnie)
Działamy i wzmacniamy - przykłady metod wspierających (zdalnie)
Wskazówki do pracy na podstawie wniosków z egzaminu ósmoklasisty dla edukacji wczesnoszkolnej (zdalnie)
Jak wyzwolić w sobie kreatywność (zdalnie)
Przydatne techniki oceniania kształtującego w pracy nauczyciela (stacjonarnie, zdalnie)
Strategie oceniania kształtującego – wybrane techniki i metody wspierajcie uczenie się w klasie (stacjonarnie, zdalnie)
Doskonalenia umiejętności społecznych. Zastosowanie treningu umiejętności społecznych (TUS) (stacjonarnie, zdalnie)
Style i techniki uczenia się - uczymy się uczyć