Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Przybyszewska Wicedyrektor, konsultantka ds. matematyki 881-93-31-88 e-mail: Agnieszka.Przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Gry i zabawy matematyczne – warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – kurs
Przepis na dobrą lekcję matematyki - warsztaty
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki przydatne techniki w pracy nauczyciela
QR kody w pracy nauczyciela
Innowacyjny nauczyciel szkoły internetowej
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - matematyka (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - matematyka (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - matematyka (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - język polski (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - jezyk polski (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - język polski (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - język angielski (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński), termin: 20/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - jezyk angielski (powiaty: chełmiński, wąbrzeski, grudziądzki; miasto: Grudziądz), termin: 21/01/2021
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty - język angielski (powiaty: toruński; miasto: Toruń), termin: 22/01/2021
Doskonalenie umiejętności społecznych dzieci. Zastosowanie treningu umiejętności społecznych.
Akademia Trenera Wspomagania
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku pandemii
Wsparcie środowiska szkolnego po roku pandemii-szkolenie dla kadry kierowniczej
Seminarium dla pedagogów szkolnych - pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku pandemii
Sposoby na uczenie się uczniów poprzez metody z wykorzystaniem TIK – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Rozwój umiejętności matematycznych
Narzędziownik nauczyciela w edukacji zdalnej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku pandemii
Strategie oceniania kształtującego – wybrane techniki i metody wspierające uczenie się w klasie