Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dorota Andrzejewska konsultantka ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego 881-93-31-90 e-mail: Dorota.Andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Nowoczesne doradztwo zawodowe – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Organizowanie pracy małych zespołów, kompetencje personalne i społeczne ( stacjonarnie, zdalnie)
Rozwijanie postaw przedsiębiorczych , kreatywności i pracy zespołowej uczniów(stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka segregacji poprzez edukację włączającą (stacjonarnie, zdalnie)
Profilaktyka segregacji poprzez edukację włączającą (stacjonarnie, zdalnie)
Przyczyny agresji w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów (stacjonarnie, zdalnie)
Jak uczyć skutecznie, instrukcja obsługi mózgu (stacjonarnie, zdalnie)
Metoda projektu w szkole (stacjonarnie, zdalnie)
Pokonać złość i agresję – metody pracy nauczyciela i wskazówki dla ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Sztuka motywowania z wykorzystaniem potencjału ucznia (stacjonarnie, zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Klub doradców zawodowych