56 62 277 47 881 93 10 25 kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Metody pracy i scenariusze zajęć w doradztwie zawodowym – kurs
Jak napisać plan działań i uzyskać certyfikat szkoły / przedszkola promującego zdrowie? – kurs
12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć? – kurs
Platforma EDUPOLIS wsparciem dla nauczycieli w zakresie promocji zdrowia – warsztaty
Szkolenia rad pedagogicznych
Preorientacja, orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole
Uczeń a kompetencje potrzebne na rynku pracy
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Planowanie i realizacja
Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie relacji w grupie i z grupą
Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie
Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie
Kreatywna lekcja – jak to zrobić?
Sieci współpracy i samokształcenia
Doradztwo zawodowe dziś i jutro (Sieć współpracy i samokształcenia)