Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Liczymy, programujemy… Rozwijamy kompetencje matematyczne i informatyczne

02.06.2021

Nasze ostatnie szkolenia z zakresu edukacji informatycznej doskonalą nauczycieli w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych na co dzień w swojej pracy dydaktycznej oraz dotyczą umiejętności programowania. Co ważne: były to zajęcia dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, od przedszkola do szkół ponadpodstawowych.

Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, a wg definicji raportu Europe and the Global Information Society: Recommendations to the EuropeanCouncil (1994) społeczeństwo takie po pierwsze jest przygotowane i zdolne do użytkowania systemów informatycznych, a po drugie wykorzystuje usługi telekomunikacyjne do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji. Nasza oferta doskonalenia wpisuje się w założenia tej definicji:

  • Sławomir Żebrowski poprowadził szkolenie Wyszukiwanie informacji w ramach Akademii trenera wspomagania i Innowacyjnego nauczyciela szkoły internetowej, formy skierowanej do nauczycieli  działających w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej;
  • szkolenia rad pedagogicznych Koduję i programuję w przedszkolu przeprowadziła Małgorzata Pawłowska;
  • Grażyna Szabłowicz-Zawadzka poprowadziła szkolenia rad pedagogicznych: Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel? i Cyfrowe bezpieczeństwo i inne zagrożenia w sieci. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy, kurs Programowanie gier i animacji w języku wizualnym Scratch oraz konsultacje zbiorowe: Analiza i realizacja algorytmów w języku Python i Algorytmika i język Python w szkole ponadpodstawowej w zakresie podstawowym;
  • szkolenie rady pedagogicznej z zakresu Wykorzystania narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego poprowadziła Barbara Iwanowska.

Jak rozwijać u dzieci zdolności matematyczne i pokonywać trudności, oceniać, aktywizować uczniów i doskonalić na lekcjach kompetencje kluczowe? Dla nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadziliśmy niedawno różne formy doskonalenia:

  • Agnieszka Przybyszewska przeprowadziła szkolenie Rozwój umiejętności matematycznych dla rady pedagogicznej w przedszkolu oraz szkolenie Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – przydatne techniki w pracy nauczyciela;
  • szkolenie z zakresu Rozwijania kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych w trakcie nauczania zdalnego poprowadziła Barbara Iwanowska;
  • ...oraz spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki Wyzwolić aktywność ucznia, organizowane przez Agnieszkę Szymczak, doradcę metodycznego.

„W każdej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki”, twierdził Immanuel Kant. Zapraszamy na nasze szkolenia, nie tylko matematyczne i informatyczne – na nich zawsze prawdziwie poszerzycie swoją wiedzę!

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...
Funkcjonujemy w różnych obszarach
08.07.2022 czytaj...