Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Szkolenia na zamówienie dla rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawie

03.09.2021

Nasze szkolenia obejmują zindywidualizowaną ofertę przygotowywaną na zamówienie. W maju tego roku potrzeby nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Gąsawie zgłosił dyrektor szkoły Jacek Superczyński. W odpowiedzi na nie Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN przygotowała dwudniową propozycję szkoleń. Zostały one przeprowadzone pod koniec wakacji, wyprzedzając kolejny rok szkolny, by nauczyciele mogli go rozpocząć już wzmocnieni nową wiedzą.

Wykład "Jak być szczęśliwym ze sobą i innymi? – w zabawny sposób o poważnych sprawach" wygłosiła 29 sierpnia w Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" Danuta Potręć.

Z kolei 30 sierpnia, w siedzibie KPCEN Toruń, przeprowadziliśmy szkolenia metodyczne "Kształtowanie kompetencji kluczowych", których celem było rozwijanie kompetencji kluczowych na podstawie wybranych metod aktywizujących.

Warsztaty realizowane były w podgrupach przedmiotowych dla:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (Małgorzata Pawłowska),
  • nauczycieli przedmiotów humanistycznych (Ewa Kondrat),
  • nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (Barbara Iwanowska i Krzysztof Rochowicz),
  • nauczycieli wychowania fizycznego (Jarosław Rybszleger),
  • pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli bibliotek i świetlic (Anna Piątek).

Szkolenia zakończyły się 30 sierpnia wykładem Małgorzaty Kaczmarek "Działamy i wzmacniamy – na co zwrócić uwagę po edukacji zdalnej" w Centrum Sportu i Rekreacji "Olender".

Całym cyklem szkoleń kierowała Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Kosmiczny statek: Ziemia
09.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...