Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

„Otyłość – epidemia XXI w.” – o profilaktyce i terapii

18.11.2021

Zorganizowaliśmy konferencję „Otyłość – epidemia XXI wieku. Wsparcie dla ucznia i nauczyciela”, która odbyła się 17 listopada 2021 r. stacjonarnie w Centrum Dialogu w Toruniu z uwzględnieniem transmisji online wykładów dla tych uczestników, którzy preferowali udział zdalny. Organizatorami wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście: Jarosław Przybył, naczelnik Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kujawsko-pomorska wicekurator oświaty Małgorzata Oborska oraz Urszula Chaberska i Dorota Rama, starsze wizytatorki z Kuratorium Oświaty, nauczyciele i uczniowie. Zebranych przywitali Adrianna Szyperska-Ślaska, dyrektor MSCKiU i Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu.

Wykład „Otyłość jako choroba przewlekła – przyczyny, rozpoznanie, leczenie” przedstawił dr n. med. Paweł Rajewski, prof. Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Prelegent akcentował, że otyłość to nie po prostu problem, ale choroba przewlekła, którą należy leczyć – a najlepiej jej zapobiegać. Z wykładu dowiedzieliśmy się, jakie są czynniki etiologiczne, wyznaczniki i efekty kardiologiczno-metaboliczne otyłości, reguły postępowania z pacjentem dotkniętym tą chorobą, metody i etapy leczenia.

Prof. dr hab. Roman Ossowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) mówił o „Promocji zdrowego stylu życia – znaczeniu prozdrowotnego odżywiania i metodyce jego upowszechniania”. Zwrócił uwagę na główne przyczyny chorób, w tym otyłości, akcentował znaczenie profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia prowadzącego do zadowolenia oraz użyteczności osobistej i rynkowej, dobrych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Podkreślił, że zmiana stylu życia to proces, w którym potrzebna jest silna wola i wsparcie z zewnątrz. Troska o własne zdrowie jest obowiązkiem każdego człowieka – także o zdrowie innych osób.

Ostatnia prezentacja „Talerz zdrowego żywienia – wiem, wybieram, decyduję” dr Katarzyny Wolnickiej i mgr Joanny Jaczewskiej-Schuetz z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej dotyczyła praktycznych wskazówek, którymi powinniśmy kierować się na co dzień przy komponowaniu menu. Co jeść, czego unikać, jak czytać etykiety produktów spożywczych podczas zakupów, na co zwrócić uwagę? Poznaliśmy odpowiedzi na te pytania oraz dowiedzieliśmy się, które produkty są odpowiedzialne za rozwój wielu chorób, w tym otyłości, nowotworów, cukrzycy.

Konferencję zakończył mały koncert artystów z Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Kosmiczny statek: Ziemia
09.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...