Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Dobre emocje i relacje – dbajmy o nie razem

10.02.2022

„Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy”.

Dante Alighieri

Niebawem obchodzimy walentynki – 14 lutego znamy jako święto zakochanych, ale można potraktować je szerzej – jako czas celebrowania dobrych emocji i ważnych relacji.

Dbajmy o nie na co dzień, a nie od święta. Doskonalenie zawodowe nauczycieli także dotyczy często troski o relacje, dobrostanu emocjonalnego, kompetencji społecznych.

Oferujemy nauczycielom różne szkolenia, które dotyczą tych kwestii, na przykład:

  • Szkolenia rad pedagogicznych

Doskonalenia umiejętności społecznych. Zastosowanie treningu umiejętności społecznych (TUS)

Tolerancja, akceptacja, życzliwość. Budowanie otwartej społeczności szkolnej

Działamy i wzmacniamy - przykłady metod wspierających

Nowe spojrzenie na relację nauczyciel–uczeń, kontekst dydaktyczny i wychowawczy

Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole

Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu

Jak kształtować kompetencje społeczne uczniów

  • Kursy i warsztaty

Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych wychowanków

Jak budować dobre relacje w klasie na lekcjach historii?

Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci – kurs

Pokaz i intensywność jako ważne składowe lekcji WF. Gry i zabawy ruchowe jako „złoty środek” w kształtowaniu motoryki i umiejętności społecznych

Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty

 

„Życzliwość trudno oddać, ponieważ zawsze wraca” – twierdził Marcel Proust. Wymianę pozytywnych emocji czujemy często podczas szkoleń z nauczycielami. Przekonajcie się sami – zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, zadbania o swoje relacje i dobrostan.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...
Funkcjonujemy w różnych obszarach
08.07.2022 czytaj...