Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – konkurs i konferencja

05.12.2022

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 grudnia odbyła się konferencja dotycząca zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „Kiedy działasz, działaj z głową". W wydarzeniu uczestniczyli przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

W ramach konferencji zorganizowano dwie sesje warsztatowe – jedna skierowana do przedstawicieli szkół, druga do uczniów. Podczas wystąpień konferencyjnych i na warsztatach poruszano problematykę znaczenia zdrowia psychicznego, przeciwdziałania stygmatyzacji chorób, a także istotę ciągłego pogłębiania samoświadomości własnego zdrowia psychicznego.

W gronie prelegentów konferencyjnych była Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu i konsultantka ds. wspomagania szkół i placówek oraz promocji zdrowia. Podczas konferencji mówiła na temat ogólnopolskiego programu Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie, nad którym nasza placówka sprawuje patronat na szczeblu wojewódzkim. Wymieniając przykłady dobrych praktyk placówek promujących zdrowie zwróciła uwagę na możliwość kontaktu z konsultantkami KPCEN w Toruniu, które pomogą wprowadzić szkołę i przedszkole w szczegóły programu: wojewódzkim koordynatorem SPZ, Zofią Spalińską (nr tel. 881-93-33-55, e-mail Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl) oraz Małgorzatą Pawłowską, koordynatorem rejonowym (nr tel. 881-93-42-56, e-mail Malgorzata.Pawlowska@kpcen-torun.edu.pl)

Podczas konferencji wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”, zorganizowanego przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W obradach kapituły konkursowej brała udział Agnieszka Przybyszewska. Więcej informacji na temat konkursu i listę laureatów zamieszczono na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Prace wykonane przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny i merytoryczny, w poruszający sposób zobrazowały różne ważne aspekty związane z dobrostanem psychicznym.

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...