Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

W trosce o dobrostan nauczycieli i uczniów – kwietniowe działania

28.04.2023

 W tym miesiącu zadbaliśmy o zdrowie fizyczne i psychiczne nauczycieli i uczniów, organizując dwie konferencje i wyjazd studyjny:

 

  • Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży – wiedza istotą profilaktyki – 20 kwietnia 2023 r.

Podczas konferencji podjęte zostały zagadnienia dotyczące zwiększenia świadomości społecznej w temacie wykorzystania seksualnego. Prelegenci (prof. dr hab. Maria Beisert, dr Marcin Bednarczyk, Magdalena Przystańska, nadkom. Mariusz Gaik) w swoich wystąpieniach wskazali odpowiednie wzorce zachowań wobec dzieci i młodzieży, którzy sygnalizują, że zostali wykorzystani oraz powiedzieli, jak prawidłowo interweniować w przypadkach ujawnienia przemocy seksualnej. Konferencję współorganizowaliśmy z Medyczno-SpołecznymCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, z ramienia KPCEN odpowiadała za nią Agnieszka Przybyszewska.

 

  • Profilaktyka onkologiczna – wyjazd studyjny – 21 kwietnia 2023 r.

Celem wyjazdu było kształtowanie nawyków profilaktyki zdrowotnej, promowanie dbania o własne zdrowie i innych, a także edukacja i promocja postawy zrozumienia i akceptacji dla osób przewlekle chorych. Uczestnicy wysłuchali wykładu Profilaktyka nowotworowaonkologa dr. Tomasza Mierzwy, brali udział w ćwiczeniach dot. profilaktyki i mieli możliwość przebadania się na miejscu. Wśród uczestników wyjazdu byli m.in. członkowie programu Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie, a za organizację wyjazdu odpowiadały Agnieszka Przybyszewska, Małgorzata Pawłowska i Zofia Spalińska.

 

  • Mobbing w szkole. Działania w kierunku wsparcia psychologicznego nauczycieli – 25 kwietnia 2023 r.

Uznając, że dobrostan psychiczny to podstawa (także w miejscu pracy), nie unikamy trudnych tematów. Zagadnienia, które poruszyliśmy podczas konferencji, to m.in.: pojęcie mobbingu w prawie pracy i jego przesłanki, mobbing a dyskryminacja i naruszenie dóbr osobistych, rola mediacji, dynamika zjawiska na przykładzie mobbingu w szkole, cechy mobbera i osoby mobbingowanej, procedury dotyczące reagowania i przeciwdziałania. Prelegentami byli Marek Redecki, radca prawny i stały mediator sądowy oraz Łukasz Chwalisz, psycholog pracy i psychoterapeuta. Konferencję zorganizowała Dominika Wojtasińska.

Ostatnie aktualności
Projekt Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – podsumowania
01.06.2023 czytaj...
Wyniki XIII edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych
26.05.2023 czytaj...
Wielka Liga Czytelników - finał
22.05.2023 czytaj...
Czas decyzji i nowych planów
19.05.2023 czytaj...
Webinarowe dwa dni majowe
18.05.2023 czytaj...