Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Marzec w KPCEN

05.04.2020

Marzec 2020 – miesiąc o podwójnym charakterze, nie tylko z powodu przełomu zimowo-wiosennego. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, funkcjonowanie stacjonarne KPCEN musiało ulec ograniczeniu. Mimo tych trudnych warunków, udało nam się przeprowadzić szereg istotnych działań.

  • Kursy, warsztaty…

W pierwszej połowie miesiąca odbyło się wiele szkoleń, część z nich, będąca cyklem spotkań, została już zakończona.

Nauczyciele będący na ścieżce awansowej wzięli udział w kursie Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Małgorzaty Trzeciak. Osoby zainteresowane edukacją informatyczną poznawały Programowanie wizualne na II etapie kształcenia (IV–VI). Gry i animacje w Scratchu – to kurs Grażyny Szabłowicz-Zawadzkiej.  Ci, których zainteresował Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju, spotkali się podczas kursu na początku marca z Danutą Potręć. Ewa Kondrat w Szkole Podstawowej w Choceniu przeprowadziła Polonistyczne manewry, czyli kurs dla zainteresowanych edukacją humanistyczną.

Nauczyciele, którzy podnoszą swoje kompetencje językowe, uczestniczyli w kursach językowych Agnieszki Chabros: języka angielskiego na poziomie A1 i B2 oraz języka hiszpańskiego na poziomie A2 i B2. Zajęcia z języka hiszpańskiego były w marcu kontynuowane online. Nauczyciele języków obcych brali na początku marca udział w warsztatach organizowanych przez Reginę Strzemeską – Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego.

  • Sieci współpracy i samokształcenia

Na początku marca osoby zainteresowane doradztwem zawodowym wzięły udział w pierwszym spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia Doradztwo zawodowe dziś i jutro, zorganizowanym przez Sławomira Żebrowskiego.

Nauczyciele matematyki w ramach działania sieci samokształcenia wzięli udział w zajęciach QR kody i ich zastosowanie w grywalizacji, prowadzonych przez Agnieszkę Przybyszewską we współpracy z Hanną Laskowską.

  • Szkolenia rady pedagogicznej i Kompleksowe wspomaganie szkół

Małgorzata Kaczmarek w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Toruniu poprowadziła szkolenie rady pedagogicznej Profilaktyka zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci.

Wiesława Kuban mówiła w ZSP w Mogilnie o Pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w Przedszkolu nr1 w Barcinie - w ramach wspomagania szkół i placówek gminy Barcin – o Współpracy przedszkola z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w przedszkolu gminy Unisław. Agnieszka Przybyszewska w SP nr 1 i SP nr 2 w Brodnicy pokazała Rozwijanie kompetencji matematycznej na różnych przedmiotach. Przykłady wykorzystania metody problemowej. Danuta Potręć w SP nr 3 w Wąbrzeźnie i w SO w Wałdowie Szlacheckim przeprowadziła szkolenie Co jest dziś innowacją i jak ją realizować w szkole, a Zofia Spalińska o Konstruowaniu narzędzi badawczych mówiła na szkoleniu w SP w Wołuszewie. Małgorzata Trzeciak odwiedziła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brodnicy, Przedszkole im. M. Konopnickiej ze szkoleniem Trzy żywioły – powietrze, ogień i woda. Metoda eksperymentu w przedszkolu. Grażyna Szabłowicz-Zawadzka poprowadziła szkolenie Uzależnienie od Internetu i komputera – wprowadzenie do profilaktyki, diagnozy i leczenia w SP w Lubiczu, a w Zespole Szkół Mechanicznych w Grudziądzu mówiła na temat Dydaktyki cyfrowej epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel? Regina Strzemeska w SP 4 Grudziądz mówiła o Wybranych sposobach motywowania uczniów do nauki. Krzysztof Rochowicz przeprowadził w toruńskim V LO multimedialny pokaz The man and the Universe dla uczniów liceum z Gruzji (wymiana z V LO).

Zofia Spalińska zorganizowała 3 marca wyjazd zespołu konsultantów do Szkoły Podstawowej w Piechcinie – konsultację zespołową w ramach Kompleksowego Wspierania Szkół, a dzień później Wiesława Kuban w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie.

  • Projekty, konkursy

Na początku miesiąca, 6 marca 2020, w Centrum Dialogu zorganizowaliśmy galę podsumowującą projekt Toruński Urząd dla Młodzieży. Konkurs, organizowany przez KPCEN w Toruniu z Urzędem Miasta Torunia pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika i Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego, był skierowany do nauczycieli i uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z Torunia. Jego założeniem było zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym, rozwój kompetencji społecznych i postaw obywatelskich. Konkurs ma zachęcić młodzież szkół podstawowych i średnich do aktywnego udziału w życiu publicznym oraz rozwijania postaw obywatelskich. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj

W ramach projektu Buduję, koduję, programuję wspieraliśmy nauczycieli (zarówno na zajęciach, jak i zdalnie poprzez e- learning) w prowadzeniu zajęć z uczniami: w Szkole Podstawowej w Sławęcinku – Agnieszka Przybyszewska, a w Szkole Podstawowej w Turzanach – Marzenna Wierzbicka.

  • Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powstały z inicjatywy marszałka województwa, Piotra Całbeckiego, w odpowiedzi na zamknięcie placówek oświatowych w związku z sytuacją epidemiczną. Dyrektorem e-Szkoły jest Czesław Ficner, zastępca dyrektora ds. edukacji Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a koordynatorem projektu – Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. W siedzibie KPCEN w Toruniu przy ul. Henryka Sienkiewicza 36 zlokalizowano studio, w którym odbywają się codziennie nagrania – za ich realizację odpowiada Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio. Od 16 marca, jako pierwsza e-szkoła w Polsce, rozpoczęła transmisję lekcji online. Uczniowie mogą je odtworzyć – już po zakończeniu emisji – dowolną ilość razy, korzystając z filmów umieszczonych na kanale YouTube Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły. Więcej na temat e-szkoły pisaliśmy m.in. tutaj i tutaj

Od połowy  marca większość pracowników wykonuje obowiązki zdalnie, nadal jesteśmy wsparciem dla wielu nauczycieli. Konsultacje telefoniczne, mailowe czy też drogami elektronicznego przekazu to w tej chwili jedyne formy kontaktu. W tym czasie doskonalimy się i kładziemy duży nacisk na własny rozwój, aby jak najlepiej przygotować dla Państwa ofertę w nowej formie. Jako akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli dbamy, aby jakość funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu nie odbiegała od poziomu, do którego Państwa przyzwyczailiśmy. W związku z tym domykamy prace przy strategicznych dokumentach dla istnienia naszej placówki, takich jak ewaluacja placówki i diagnoza potrzeb nauczycieli. Co więcej, od początku zamknięcia szkół w naszym budynku funkcjonuje Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, której działanie koordynujemy, a niektóre zajęcia również prowadzimy.

W tym niełatwym czasie życzymy Państwu zdrowia, siły i pozytywnych myśli. Jesteśmy dla państwa zawsze dostępni online, by telefonicznie, mailowo, e-learningowo wspierać Państwa w pracy – i nie tylko.

 

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...