Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie z matematyki w roku szkolnym 2023/2024. Jak przygotować uczniów do egzaminu?
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki szkół podstawowych
Cele

a)      Przedstawienie wymagań egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2023-2024.

b)       Przedstawienie praktycznego aspektu zmian na przykładzie zadań z arkuszy egzaminacyjnych.

c)       Przekazanie wskazówek do przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku.

Tematyka

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty na rok szkolny 2023-2024 w stosunku do roku 2019-2020.

Wskazówki jak przygotować uczniów do egzaminu 2024.

 

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł