Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Materiały pomocnicze dla nauczycieli wypracowane w pracowni Pasco
Szkoła na miarę Europy_ang
Regulamin redakcji czasopisma Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy „UczMy”
Język niemiecki - linki_2
Linki do stron j_francuski_1
Załącznik_nr_1-_E8_Wymagania_-_do_podpisu.pdf
Załącznik_nr_2_-_EM_Wymagania_-_do_podpisu-1.pdf
Plakat zaproszenie
Założenia projektu
Recenzje projektów
XVII-warsztaty-liturgiczno-muzyczne1_plakat
Plakat - Konkurs
Plakat - Konkurs.pdf
Zalacznik 1-Konkurs
Zalacznik 2-Konkurs
Zalacznik 3-Konkurs
Oferta-o-naborze-Specjalisty
Ogloszenie-o-naborze-Kierownik
Plakat_WLC_2022
Lista koordynatorów WLC
Czasopismo UczMy_Styczeń-luty 2023.pdf link
Plakat_Konferencja
Konferencja_Medyk
XIII Festiwal, recenzje
04 wrzesień-październik 2022_UczMy
05-listopad-grudzień-2022_UczMy
01 styczeń-luty 2023_UczMy
02 marzec-kwicien 2014_UczMy
03 maj-czerwiec 2014_UczMy
04 sierpien-wrzesien 2014_UczMy
05 listopad-grudzien 2014_UczMy
01 styczen-luty 2015_UczMy
02 marzec kwiecien 2015_UczMy
03 maj-czerwiec 2015
04 wrzesień-pazdziernik 2015_UczMy
05 listopad-grudzien 2015_UczMy
01 styczen luty 2016_UczMy
02 marzec-kwiecien 2016_UczMy
03 maj-czerwiec 2016_UczMy
04 wrzesien-pazdziernik 2016_UczMy
05 listopad-grudzień 2016_UczMy
02 marzec-kwiecień 2017_UczMy
03 maj-czerwiec 2017_UczMy
01 styczeń luty 2018_UczMy
02 marzec-kwiecień 2018_UczMy
03 maj-czerwiec 2018_UczMy
04 wrzesien-pazdziernik 2018_UczMy
05 listopad-grudzień 2018_UczMy
01 styczeń-luty 2019_UczMy
02 marzec-kwiecień 2019
03 maj-czerwiec 2019_UczMy
04 wrzesien-pazdziernik 2019_UczMy
05 listopad-grudzien 2019_UczMy
Pismo Członka Zarządu WKP
Festiwal_2023,4_Zalacznik nr 1 formularz zgloszenia
Festiwal_2023,4_Zalacznik nr 2_karta zgloszenia
Festiwal_2023,24_Zalacznik nr 3_ instrukcja
Festiwal_2023,24_Zalacznik nr 4_ Klauzula RODO
REGULAMIN Festiwal Projektów Edukacyjnych XIV edycja,
01 styczen-luty 2020
02 marzec- kwiecień 2020
03 maj-czerwiec 2020
04 wrzesień-październik 2020
05 listopad-grudzień 2020
01 wrzesien 2013
02 listopad-grudzien 2013
01 styczen-luty 2014
01 styczen-luty 2017
04 wrzesień-październik 2017
01 styczeń-luty 2021
02 marzec-kwiecień 2021
03 maj-czerwiec 2021
04 wrzesień-październik 2021
05 listopad-grudzień 2021
01 Styczen-luty 2022
02 marzec-kwiecień 2022
03 maj-czerwiec 2022
04 wrzesień-październik 2022
05 listopad-grudzień 2022
01 styczeń-luty 2023
02 marzec-kwiecień 2023
05 listopad-grudzień 2017_UczMy
04 wrzesien-pazdziernik 2023
05 listopad-grudzien 2023
Bibliografia Biblioteki Pedagogicznej
Regulamin konkursu Kopernik był... poetą_4
Formularz zgłoszeniowy do konkursu Kopernik był... poetą
Pismo przewodnie
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do projektu Toruński Urząd dla Młodzieży
Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych TUdM_Xedycja
Załącznik nr 3 instrukcja TUdM_Xedycja
Załącznik nr 4 Dane osobowe TUdM_Xedycja
Regulamin konkursu Toruński Urząd dla Młodzieży X edycja
Aneks do regulaminu
zadania - tematy Toruński Urząd dla Młodzieży X edycja
01 styczeń-luty 2024
Opis alternatywny programu konferencji
Konferencja_Program
Plakat sejmik_1
Plakat sejmik_2
2_marzec-kwiecien 2024
Plakat_Giganci Nauki Kujaw i Pomorza
Filmik TU dla M 2024
Czasopismo UczMy_maj-czerciec 2024.pdf link
Recenzje_Festiwal 2024