Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Materiały pomocnicze dla nauczycieli wypracowane w pracowni Pasco
Karta zgłoszenia - VI edycja Toruński Urząd dla Młodzieży
Program konferencji 14-11-2019 r.
Szkoła na miarę Europy_ang
REGULAMIN FESTIWALU 2019
ANEKS do Regulaminu KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Instrukcja i zalaczniki_do_Festiwalu Projektów Edukacyjnych 2019
Aktualny - Regulamin wpłat _Dania 2020
Załącznik nr 6-wyjazd Dania
Plakat informacyjny_konferencja
Regulamin redakcji czasopisma Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy „UczMy”
ologowanie_02
ologowanie_03
3 ZESTAW ĆWICZEŃ DLA POZIOMU_A1
JEZYK NIEMIECKI
Język niemiecki francuski
materiały do nauki języka niemieckiego
FrancuskiMILIONERZYPoziom A1.pptx
NOWY ZESTAW ĆWICZEŃ DLA POZIOMU A2-B1
Nadesłane przez nauczycieli - linki do języka niemieckiego
Język niemiecki - linki_2
Linki do stron j_francuski_1
Karta zgłoszenia - VII edycja Toruński Urząd dla Młodzieży
Załącznik_nr_1-_E8_Wymagania_-_do_podpisu.pdf
Załącznik_nr_2_-_EM_Wymagania_-_do_podpisu-1.pdf
REGULAMIN FESTIWALU_2021.doc
Festiwal_2021_Zalacznik nr 1_ Klauzula RODO.doc
Festiwal_2021_Zalacznik nr 2_formularz zgloszenia.doc
Festiwal_2021_Zalacznik nr 3_karta zgloszenia.doc
Zgłoszenie do udziału w projekcie