Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ocena procesów rozwojowych dziecka 0-12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.