Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kompetencje społeczne ukierunkowane na doskonalenie metod nauczania - termin 12.12.2023
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli CKU Gronowo
Cele
  • rozwijanie komunikacji oraz umiejętności pracy z uczniem metodami pobudzającymi wewnętrzną motywację
Tematyka
- Wyjaśnienie, na podstawie z badań o motywacji, skąd się bierze motywacja.
 
- Przebieg procesu motywacji.

- Przykłady metod pobudzających motywację ucznia.
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Beata Bawej-Lisiecka (881-93-34-26),
Opłaty
0 zł