Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dzień Bezpiecznego Internetu: ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY W MEDIACH CYFROWYCH
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele
  • doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa
Tematyka
  • Zagrożenia w sieci
  • Wizerunek online i fomo
  • Seksting
  • E-uzależnienia i fonoholizm
  • Autyzm wirtualny
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł