Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metoda projektu i metoda WebQuest w ramach „Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży”
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli - opiekunów zespołów uczniowskich
Cele
  • poszerzanie kompetencji uczestników w temacie projektów edukacyjnych, w tym w systemie WebQuest
  • zapoznanie uczestników z zasadami projektu „Toruński Urząd dla Młodzieży”
Tematyka
  • Czym jest projekt edukacyjny?
  • Korzyści dla ucznia i nauczyciela.
  • Etapy pracy metodą projektu.
  • Metoda WebQuest – założenia ogólne.
  • Prezentacja przykładowych WebQuestów.
  • Szablon WebQuestu dla uczestników konkursu.
  • Przykłady dobrych praktyk.
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Katarzyna Stalkowska (881-93-23-18)
Współprowadzący
Beata Bawej-Lisiecka (881-93-34-26),
Opłaty
0 zł