Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Podstawy pomiaru dydaktycznego oraz konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką pomiaru dydaktycznego oraz ewaluacji osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Cele
 • Poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych  pomiaru dydaktycznego, jego celów i narzędzi pomiarowych.
 • Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego przygotowania narzędzi pomiaru oraz opracowania jego wyników.
Tematyka
 • Diagnostyka edukacyjna - pojęcie i istota pomiaru dydaktycznego
 • Właściwości pomiaru dydaktycznego
 • Rodzaje i cechy pomiaru dydaktycznego.
 • Test jako podstawowe narzędzie pomiaru dydaktycznego.
 • Rodzaje i charakterystyka zadań testowych.
 • Analiza i wartościowanie zadań testowych.
 • Procedura jakościowa (poprawność dydaktyczna, rzetelność zadania testowego, stosowność zadania testowego).
 • Procedura ilościowa (frakcja opuszczeń, łatwość zadania testowego, moc różnicująca zadania).
 • Podstawowe parametry statystyczne testu (miary tendencji centralnej/miary rozproszenia/rozrzutu.
 • Wnioskowanie o rozwoju ucznia lub szkoły na podstawie wyników testu dydaktycznego.
Wymiar
6 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
200 zł