Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Twój AI English tutor (Tydzień Mózgu, 6 marca, godz. 18:10-19:10)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli szkół podstawowych i średnich
Cele

Zapoznanie nauczycieli z narzędziami wykorzystującymi Sztuczą Inteligencję do nauki języka angielskiego w kontekście uczenia się i nauczania.

Tematyka

Prezentacja nowych narzędzi Sztucznej Inteligencji służących do nauki j. angielskiego.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł