Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przystanek inteligencja, czyli rozwój umysłu według predyspozycji w perspektywie z AI
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
Dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
Cele

Upowszechnienie wiedzy o pracy mózgu

Tematyka

4 marca, 17:10 - 18:10 

1. Natura i kultura u podstaw inteligencji

2. Każdy człowiek posiada jakąś zdolność - spojrzenie Howarda Gardnera na rozwój kompetencji

3. Wykorzystanie stacji w edukacji

4. Predyspozycje w perspektywie z AI

5. Praca z błędami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł